Antal brandvarnare

Man holding smoke detector in the kitchen.

Hur många brandvarnare behövs till lägenheterna? Prova med räknaren

Vill du ha en uppskattning av hur många brandvarnare som behövs för lägenheterna i ditt bostadsbolag? Antalet brandvarnare som räknaren anger är baserad på rekommendationen på den här sidan.

SPEK rekommenderar därför att brandvarnare placeras

  • i varje sovrum
  • i utgångsväg, dvs. hallen
  • i vardagsrum, eftersom det ofta finns elektriska apparater där
  • på alla våningsplan nära trapphuset.

Enligt rekommendationen anger räknaren till exempel 4 brandvarnare för en trerumslägenhet, dvs. i hallen, två sovrum och vardagsrummet.

Bostadens storlek är bara en utgångspunkt

Lagens minimikrav är en brandvarnare per 60 kvadratmeter på varje våningsplan. Dessutom anges i lagen även att brandvarnarnas antal och placering ska avgöras med hänsyn till formen på det utrymme som ska skyddas och faktorer som medför en särskild brandrisk. Dessa inkluderar t.ex. elektriska apparater och eldstäder.

Installationer som är baserade enbart på antalet kvadratmeter ger inte nödvändigtvis tillräcklig säkerhet i alla lägenhetslösningar.

 

Observera att räknaren är vägledande. Så den kan inte ge ett helt korrekt svar i samtliga fall, eftersom lägenheternas planlösning varierar mycket. Se exempellösningar:

  • Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.