OPINIONSARBETE

Vi arbetar för ett tryggt samhälle

Vi arbetar för ett säkert samhälle, följer med och förutser samhällsutvecklingen och deltar i samhällsdebatten.

  • Vi sammanställer information om samhällsutvecklingen och följer upp och utvärderar politiska program och strategier.
  • Vi deltar som experter inom strategi- och lagstiftningsarbetet.
  • Vi stöder och väcker samhällsdebatt.

Hur vi kan påverka genomförandet av regeringsprogrammet

Vi har många olika möjligheter att påverka hur riktlinjerna för landets regeringsprogram genomförs:

  • Vårt mål är att stärka medborgarsamhällets kristålighet samt boendesäkerheten, särskilt när det gäller grupper som behöver särskilt stöd.
  • Vi stöder självberedskapen hos små och medelstora företag och säkerheten i företagslokaler och på arbetsplatser.
  • Vi vill också säkra att frivilligsektorns roll uppmärksammas som en del av räddningsväsendet.

Lagstiftningsarbete: Hållbara beslut för säkerheten

Vi tar fram information och rekommendationer för lagberedningsarbetet i fråga om räddningslagens totalreform, den fortsatta beredningen av landskapsreformen samt för byggande och boende. Vi påverkar också genom att ge utlåtanden och att aktivt delta i olika arbetsgrupper.

Alla har rätt till säkert boende.

Viktiga områden inom samhälleligt beslutsfattande

Att reglera säkerheten och byggandet av boende för grupper med särskilda behov och att förnya räddningslagen är sådana centrala teman inom beslutsfattandet, som kan förbättra säkerheten på ett hållbart sätt.

Säkerhet på europeisk nivå

Viktiga säkerhetsfrågor som behandlas på EU-nivå gäller utveckling av miljölagstiftningen och unionens riktlinjer för säkerheten, särskilt i fråga om räddningstjänsten.

Inom Europa säkerställer man gemensamma riktlinjer genom att införa sameuropeisk praxis och standarder för brandsäkerheten.

Samarbete med europeiska aktörer

Europeisk reglering av krisberedskapen och den tredje och fjärde sektorn är också av stor betydelse för Finland. Det är viktigt att stärka samarbetet med andra europeiska aktörer och dialogen med myndigheter och beslutsfattare vid EU-institutionerna.