OPINIONSARBETE

Vi arbetar för ett tryggt samhälle

  • Vi påverkar genom att ge utlåtanden och att aktivt delta i olika arbetsgrupper.
  • Vi deltar som experter inom strategi- och lagstiftningsarbetet.
  • Vi stöder och väcker samhällsdebatt tillsammans med våra samarbetspartner.

Våra teman i kommunalvalet

Vi vill att kommunerna

  • tryggar brandkårernas framtid
  • säkerställer stöd för äldre som bor hemma
  • tillser kommuninvånarnas säkerhetsfärdigheter
Alla har rätt till säkert boende.

Säkerhet på europeisk nivå

Viktiga säkerhetsfrågor som behandlas på EU-nivå gäller utveckling av miljölagstiftningen och unionens riktlinjer för säkerheten, särskilt i fråga om räddningstjänsten.

Inom Europa säkerställer man gemensamma riktlinjer genom att införa sameuropeisk praxis och standarder för brandsäkerheten.

Samarbete med europeiska aktörer

Europeisk reglering av krisberedskapen och den tredje och fjärde sektorn är också av stor betydelse för Finland. Det är viktigt att stärka samarbetet med andra europeiska aktörer och dialogen med myndigheter och beslutsfattare vid EU-institutionerna.