Att ta skydd inomhus

Ta skydd inomhus från giftig rök eller kemikalier

Vid fara och nödsituationer varnar myndigheterna befolkningen med hjälp av ett varningsmeddelande och den allmänna farosignalen. Det första man ska göra är att ta skydd inomhus och handla enligt anvisningarna för farosituationer. Det räcker oftast för att skydda sig. Inomhus betyder hemma, i skolan, på arbetsplatsen eller inne i en annan byggnad.

På den här sidan berättar vi om hur du kan ta skydd inomhus, stänga ventilationen eller förflytta dig i säkerhet. Vi berättar också om varningsmeddelanden och den allmänna farosignalen. Längst ner hittar du detaljerade anvisningar om hur du tar skydd inomhus. Anvisningarna kan användas hemma, i bostadsaktiebolaget och på arbetsplatsen.

Exempel på när man måste ta skydd inomhus:

 • brand i närområdet med höga halter av giftig rök
 • gasrisk när det har inträffat en olycka med farliga ämnen i närheten
 • strålningsrisk vid till exempel en kärnkraftsolycka

När du hör den allmänna farosignalen:

Den allmänna farosignalen är en signal som varar i en minut och som växlande stiger och sjunker. Signalen hörs från larmanordningar och varnar människor som befinner sig utomhus för hotande, omedelbar fara.

 • Gå inomhus. Stanna inomhus.
 • Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilation. Täta till springorna med tejp.
 • Sätt på radion och vänta lugnt på anvisningar.
 • Undvik att använda telefonen så att linjerna inte blockeras.
 • Avlägsna dig inte från området annat än på uppmaning av myndigheterna, annars kan du bli utsatt för fara på vägen.

Ta bara jodtabletten på uppmaning av myndigheterna. Jodtabletter rekommenderas för barn och vuxna upp till 40 år och gravida kvinnor.

Om du är hemma kan du förvara mat och dryck i täta behållare.

Vissa giftiga gaser kan man upptäcka med till exempel luktsinnet, men inte alla. En del farliga ämnen är luktfria och färglösa.

Hur skyddar du dig mot farlig rök eller gas hemma och på jobbet?

Brandgaser är alltid skadliga, och att andas in dem är hälsovådligt eller till och med livsfarligt. Brandgaser är lätta att upptäcka.

Om du själv upptäcker faran, agera omedelbart: ta skydd inomhus och stäng ventilationen.

Gör det senast när myndigheten uppmanar till det med den allmänna farosignalen eller ett varningsmeddelande. Följ myndigheternas anvisningar även om du inte själv upptäcker faran. Situationen i närheten av riskområdet kan förändras snabbt till exempel när vindriktningen vänder.

Vissa giftiga gaser kan man upptäcka med till exempel luktsinnet, men inte alla. En del farliga ämnen är luktfria och färglösa.

Alla borde klara av att stänga den mekaniska ventilationen

Det är viktigt att alla, både hemma och på jobbet, vet hur man stänger den mekaniska ventilationen. I barnfamiljer ska alla familjemedlemmar som någon gång är ensamma hemma veta hur man agerar i farliga situationer. Det innebär att man också ska klara av att stänga ventilationen.

Vet du var avbrytaren för ventilationen finns?

Eftersom farlig rök eller gas sprider sig tämligen snabbt utomhus ska de boende eller personalen kunna stänga ventilationen själva. Det här förutsätter att man vet var avbrytaren till ventilationen finns och att alla har tillgång till den.

Att installera en nödstoppsknapp i till exempel hallen är en bra lösning för att alla ska kunna stänga ventilationen i farliga situationer.

Alla fastigheter har inte mekanisk ventilation. Då kan du täppa till ventilationsöppningarna med tejp och/eller fryspåsar, om giftig gas eller rök tränger in i bostaden.

Kan man ta sig från riskområdet till en annan plats?

Om du får veta om den farliga situationen i god tid och det t.ex. inte finns någon röklukt utomhus, kan du överväga att ta dig bort från riskområdet.

Då är det emellertid viktigt att veta om faran kan upptäckas med lukt- eller synsinnet eller om det är fråga om ett omärkbart farligt ämne, så som vissa kemikalier. Om du vet att det är fråga om en farlig kemikalie i luften är det säkrare att ta skydd inomhus i den byggnad där du befinner dig.

Vid behov utfärdar myndigheten en evakueringsorder och sörjer för evakueringens praktiska arrangemang, men om det är fråga om rök och röklukten är stark och ger symtom såsom huvudvärk och svidande ögon, ska du inte vänta på räddningsmyndigheternas uppmaning.

Om röklukten kommer in, kan det vara bra att frivilligt ta sig till ett tryggare område, till exempel till en släkting eller bekant, eller till sommarstugan.

När faran är över ska bostaden ventileras omsorgsfullt genom att öppna fönster och dörrar.

Varningsmeddelandet varnar för hotande fara

Med varningsmeddelandet varnar myndigheten människor om en fara som hotar liv eller hälsa. Om det behövs, innehåller varningsmeddelandet anvisningar för hur man skyddar sig och undviker farosituationen. Ett varningsmeddelande utfärdas också när faran är över.

Beroende på situationen kan varningsmeddelandet utfärdas till utvalda regioner eller till hela landet genom en eller flera kanaler. Vid behov ger myndigheterna också en allmän farosignal.

Varningsmeddelandet ges

 • via appen 112 Suomi
 • i radion
 • på tv (endast faror som gäller hela landet)
 • i nättidningar
 • på sociala medier
 • via lokala högtalare vid behov

Anvisningar för att ta skydd inomhus hemma och på jobbet – även för övning.

Öva även på dessa anvisningar för att ta skydd inomhus. Anvisningarna kan användas hemma, i bostadsaktiebolaget och på arbetsplatsen. Observera kommentarerna vid steg 2, 3, 4 och 6.

 1. Om du är utomhus eller i bilen, ta dig inomhus omedelbart.Vid behov, stäng tillfälligt av bilens ventilation.
  2. Stäng dörrar och fönster.
  – Dörrar på arbetsplatsen som öppnas automatiskt, kan automatiken stängas av? Vem gör det och hur?
  3. Stäng ventilationen.
  – Vem stänger och var?
  – Försäkra dig om att ventilationen är avstängd i varje rum.
  4. Informera om situationen till alla personer i fastigheten i början samt under farosituationen eller övningen (ytterligare personer kan komma in i fastigheten för att ta skydd under farosituationen):
  – “(Detta är en övning.) En farosituation pågår utomhus, stanna inomhus. Ventilationen är nu avstängd i den här fastigheten. Du är säker inomhus.”
  5.  Informera dem som befinner sig i fastigheten när faran är över. Du får information via radio och tv under farosituationen.
  6. Starta ventilationen.
  – Vem startar, hur och var?
  – Försäkra dig om att ventilationen startar i alla rum.
  7. Ventilera rummen omsorgsfullt när faran är över.