CORONA-MATERIAL

Stöd, hjälpmedel och omsorg under den utmanande coronatiden

Under coronaepidemin har vi ställts inför nya utmaningar: hur förenar vi familjelivet med distansjobbet, hur tar vi hand om våra närstående och äldre samt hur hanterar organisationerna situationen?

Vi har sammanställt material och verktyg till hjälp för var och en och för organisationer. Här hittar du länkar till dem.

En situationsdagbok hjälper din organisation att förstå helheten.

Anvisningar för evenemang: deltagare och arrangörer