BEREDSKAP FÖR ORGANISATIONER

Organisationens verktyg för beredskap och krisledning

Organisationer som har förberett sig med planer och övningar klarar sig bättre i exceptionella situationer. Det är dock är aldrig för sent att agera.

På den här sidan har vi sammanställt verktyg för organisationens krishantering och kriskommunikation.

Lägesdagboken används vid kriser

Nu under coronan är det en bra idé att använda en lägesdagbok och att regelbundet gå igenom lägesbilden tillsammans inom organisationen.

I krissituationer är det viktigt att komma överens och exakt känna till vem som gör vad. Situationen är utmanande eftersom den är ny, överraskande och förändras hela tiden.

Därför vet man inte nödvändigtvis vad som händer inom organisationen. Det uppstår överlappande arbetsinsatser eftersom man inte vet vad kollegan gör eller vilka beslut som har fattats.

En lägesdagbok kan ge en bättre lägesbild över situationen. I dagboken antecknar man i kronologisk ordning alla ändringar, beslut och åtgärder som påbörjats och/eller genomförts.

Nedan hittar du Excel-modeller för lägesdagboken, lägesbilden samt en checklista för ledning i krissituationer.

Evenemangssäkerhet under coronapandemin

För att SPEK:s egna utbildningar och evenemang ska vara säkra också under coronapandemin har vi gjort anvisningar för både organisatörer och deltagare.

Anvisningarna kan också användas inom andra organisationer.