I skyddsrummet

Kolme kuvaa väestönsuojasta: ilmanvaihtolaitteisto, varustelaatikko sekä ovi ja vesipisteet.

Skyddsrummet skyddar mot faror utomhus

Finlands moderna skyddsrum är internationellt sett mycket välutrustade. De har bl.a. effektiva ventilationsanläggningar, el, vatten- och avloppssystem, antenn- och telefonkontakter, reservvattentankar och torrtoaletter.

På den här sidan beskriver vi skyddsrummets anordningar och utrustning samt vad de är till för.

De flesta av anordningarna och största delen av utrustningen är inte klara för användning som sådana utan förutsätter åtgärder av fastighetens boende eller övriga användare.

Varje fastighet ska helst ha en eller två personer som är utbildade att sköta skyddsrummet. Dessa personer underhåller skyddsrummet och ger instruktioner om hur det ställs i ordning om myndigheterna meddelar att det ska tas i användning.

Ventilationsanläggningen granskas i samband med årsservicen.

Ventilation

En av de viktigaste sakerna i ett skyddsrum är ventilationen, eftersom den möjliggör långvarig vistelse i rummet. Skyddsutrymmen är dimensionerade så att syret räcker till alla som vistas där.

Luften som tas in i skyddsrummet med ventilationsanläggningen kan vid behov rengöras från farliga ämnen. Ventilation används också för att upprätthålla ett övertryck i skyddsrummet. Övertrycket hindrar giftiga ämnen i luften från att tränga sig in via eventuella läckage i skyddsrummets konstruktioner. Ventilationsanläggningen behöver inte nödvändigtvis el, eftersom den också fungerar manuellt.

Ventilationsanläggningen granskas årligen i samband med årsservicen. När var den senaste årsservicen i ert skyddsrum?

Användning av skyddrum

Ventilationsanläggningen kan ställs in i olika lägen:

Förbiledning: luften tas direkt utifrån, skydd mot splitter och tryckvågor.

Filtrering: skydd mot de vanligaste stridsgaserna.

Stängd: skydd mot radioaktivt nedfall.

Vid bombning skyddar skyddsrummet mot splitter och tryckvågor även utan att ha ställts i ordning. Det räcker med att hålla dörren stängd.

Dörrar och luckor

Det är viktigt att skyddsrummets dörrar och luckor fungerar och att de är täta. Dörrar och luckor måste vara så täta att giftiga gaser och andra ämnen inte kan komma in.

Utöver ingången ska det finnas åtminstone en nödutgång i skyddsrummet. Nödutgången kan vara under jord, varvid man måste gräva sig ut vid en nödsituation. Ibland kan utgångens öppning vara under asfalt eller något annat hinder. Var finns öppningen för nödutgången i ert skyddsrum?

Sulkuteltta ja väestönsuojan oviaukko.

Slusstält eller slussrum

Vissa skyddsrum har ett separat slussrum, genom vilket man i en skyddssituation kan kontrollera situationen utomhus. Det fungerar som skyddsrummets tambur. Om det inte finns ett slussrum bygger man ett slusstält runt skyddsrummets dörr. Det kan finnas färdiga ramar runt dörren för att fästa tältet.

De som bor i husbolaget och de som är verksamma i affärsfastigheten är ansvariga för att bygga slusstältet och annat nödvändigt.

Vatten och avlopp

Om det finns ett tappställe i skyddsrummet kan reservvattentankarna fyllas där. Vissa skyddsrum har inget eget tappställe, eller så kan det vara placerat utanför skyddsrummet. Då måste vattnet hämtas in i skyddsrummet.

För förvaring av dricksvatten ska det finnas reservvattenbehållare som rymmer tillräckligt med vatten. Om skyddsrummet har ett tappställe är lagringsbehovet 15 liter per kvadratmeter. Om vattnet tas utifrån kan behovet vara upp till 40 liter per kvadratmeter. Finns det ett tappställe i ert skyddsrum?

Toaletter och toalettutrymmen

Man måste kunna gå på toaletten i skyddsrummet. Platsen för toaletterna är markerad på skyddsrummets golv. Det ska finnas en toalett per cirka 30 personer. Runt toaletterna byggs ett utrymme av tyg. Vissa skyddsrum kan till och med ha vattentoaletter.

El och uppvärmning

Skyddsrummet är anslutet till det lokala elnätet och har en egen gruppcentral. Varje rum i skyddsrummet ska ha åtminstone en fast belysningspunkt och ett uttag. Ventilationsanläggningen har reservbelysning som lyser vid strömavbrott. Var finns belysningspunkterna och uttagen i ert skyddsrum?

Temperaturen i skyddsrummet ska vara +10 till +25 °C och luftfuktigheten högst 80 procent. Uppvärmning behövs inte nödvändigtvis medan man tar skydd tack vare människornas kroppsvärme, men under normala förhållanden behövs uppvärmning för att hindra korrosionsskador på anordningarna.

Om skyddsrummet eller dess anordningar och utrustning är bristfälliga, kontakta byggnadens ägare, styrelse eller disponent.

Kommunikationsutrustning

Medan man befinner sig i skyddsrummet är det viktigt att kunna upprätthålla kontakten med det allmänna befolkningsskyddet och den allmänna kommunikationen. För detta ändamål har skyddsrummet ett antennuttag så att man kan lyssna på radion. Det bör också finnas ett tekniskt system som möjliggör användning av mobiltelefoner.

Skyddsmaterial

Förutom ovannämnda utrustning och anordningar ska skyddsrummet vara utrustat med olika skyddsmaterial, såsom verktyg och skyddskläder, samt utrustning för första hjälpen förstahandssläckning. Nedan finns några exempel, men det behövs långt mer än det som nämns i den här listan. Mer information finns i handboken Underhåll och användning av skyddsrum: länk finns längst ner på här sidan.

Exempel på skyddsmaterial:

 • ficklampa
 • järnspett
 • hopfällbar bår + bärremmar
 • konserveringsmedel för vatten
 • hinkspruta eller handbrandsläckare
 • osv.

Exempel på verktyg:

 • smideshammare
 • mejsel
 • kombinationstång
 • bultsax
 • fältspade
 • kofot
 • osv.

Exempel på material för säkerhetspersonalen:

 • förband
 • första hjälpen-väska
 • skyddshjälm
 • skyddsmask
 • skyddsdräkt + gummistövlar
 • jodtabletter
 • strålningsmätare

Vet du när du ska ta en jodtablett?

För mer information, se länken i punkt 19: Frågor och svar om skyddsrum.