Evakuering, dvs. förflyttning av befolkning

Ihmisiä nousemassa bussiin ja heillä on selässä reppua ja kädessä kassia.

Vid behov flyttas befolkningen till ett säkrare område

Många områden har inga allmänna skyddsrum eller så räcker de inte till för alla. På landsbygden och i småhusområden finns det i allmänhet inga skyddsrum. Vid behov evakuerar räddningsmyndigheterna befolkningen , dvs. flyttar den till säkerhet till ett annat område.

Vid en strålningsolycka räcker det med att man tar skydd inomhus och stänger av ventilationen.

Invånarna kan själva ta skydd i tillfälliga skyddsutrymmen, vilket i praktiken betyder inomhus i eget hem. Vid till exempel en strålningsolycka räcker det med att man tar skydd inomhus och stänger av ventilationen.

I vissa situationer kan det bli aktuellt med evakuering istället för skyddsrum

Det finns inte skyddsrum på alla ställen. Sådana finns där det finns flest människor att skydda. Alla områden och orter är inte heller lika utsatta vid krig. Därför har inte alla kommuner allmänna skyddsrum.

Det finns dock inga närmare detaljer om innehållet i kommunernas evakueringsplaner, eftersom de är sekretessbelagda uppgifter.

Regeringen beslutar om vilken del av befolkningen som ska förflyttas

Om det är nödvändigt att förflytta befolkningen, avgör statsrådet vilka områden och vilken del av befolkningen förflyttningen gäller. Inrikesministeriet sörjer för den allmänna ledningen av förflyttningen och räddningsmyndigheterna för dess praktiska genomförande.

Det är sannolikt att en del av befolkningen på eget initiativ evakuerar sig själv och sina närstående till exempelvis till en fritidsbostad eller till släktingar.

Myndigheter och inrättningar inom social- och hälsovårdsväsendet svarar för inkvartering, bespisning och annan försörjning av den förflyttade befolkningen. De ansvarar också för att ordna akutvård och psykosociala stödtjänster.