Nyheter

En checklista för säkerhet i kortvariga inkvarteringslokaler med anvisningar för brandsäker verksamhet har publicerats för första gången. Den är till för den som hyr ut sin stuga eller lägenhet under en kortare period. Syftet är att förhindra bränder som kan förstöra lokalen eller i värsta fall leda till dödsfall. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland uppmanar den som erbjuder kortvarig inkvartering att gå igenom checklistan inför sportlovssäsongen. 

Den nya checklistan för kortvarig inkvartering är ett praktiskt verktyg för den som hyr ut sin egen stuga, som hyr ut via Airbnb samt för andra som erbjuder kortvarig och småskalig inkvartering. Med hjälp av checklistan kan vem som helst gå igenom brandsäkerheten för att kontrollera vad som är i ordning och om det finns brister. 

–– Den som hyr ut sin egen stuga eller lägenhet kan behöva hjälp med att få veta vad brandsäkerhet innebär utöver att man skaffar brandvarnare , säger Ilpo Leino, äldre sakkunnig vid SPEK. 

Leino rekommenderar att man går igenom checklistan på plats i stugan eller hyreslägenheten. 

– Det är bäst att med egna ögon kontrollera vad som är i skick, minnet är inte alltid att lita på. 

Den som hyr en stuga för första gången kan ha svårt att rädda sig från en brand

Olycksutredningen av stugbranden i Levi våren 2019 aktualiserade behovet av åtgärder för brandsäkerheten i kortvariga uthyrningsstugor och bostäder. I sin undersökningsrapport rekommenderade Olycksutredningscentralen att SPEK utarbetar en anvisning för dem som tillhandahåller kortvariga inkvarteringstjänster. Branden i en hyresstuga i Norge i början av året var en tragisk påminnelse om frågans angelägenhet. 

– Många kommer till den hyrda stugan för första gången och kan inte agera lika snabbt vid fara som i en bekant miljö. Vid en brand är de första minuterna avgörande. Hittar hyresgästerna utrustningen för förstahandssläckning genast eller hittar de ut från lokalen, som de kanske anlänt till bara några timmar tidigare? frågar Leino. 

Leino påminner om att hyresgästerna ska informeras om den tydligt framsatta utrustningen för förstahandssläckning och de tydligt markerade utrymningsvägarna på ort och ställe, samt även i annonsen. Han fäster särskild uppmärksamhet vid att varje sovplats ska ha en trygg alternativ utrymningsväg. 

Barnen sover ofta uppe på loftet, dit giftig rök samlas allra först

– Barnen får ofta sova på loftet eller på övre våningen. Det är inte alltid möjligt att ta sig ut från sådana ställen på ett tryggt sätt. Det kanske inte finns fönster eller balkong, eller räddningsstege på utsidan. Hyresgästerna bör informeras om utrymningsvägarna och lokalerna ska åtminstone förses med tillräckligt många brandvarnare. 

Undersökningar visar att barn inte nödvändigtvis vaknar upp till ljudet av en brandvarnare. Därför rekommenderar Leino att man använder sammankopplade brandvarnare i stugor. De ger föräldrarna en möjlighet att vakna upp i tid vid brand, eftersom alla varnare i kedjan börjar larma när en av dem upptäcker rök. 

Både checklistan och anvisningarna i anslutning till den, som SPEK publicerar, är avgiftsfria. Flera olika myndigheter och samarbetspartner har under remissrundan kommenterat listan och anvisningarna.