Nyheter

I många familjer kretsar tankarna nu kring strömavbrott och energisparande: hur ska man agera och hur bör man beakta säkerheten? Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland har i samarbete med organisationer och barnombudsmannen utarbetat ett infopaket för beredskapskvällar för föräldrar för att hjälpa familjer att klara sig bättre vid eventuella strömavbrott. Till exempel skolan eller föräldraföreningen kan ordna en beredskapskväll.

Beredskapskvällen för föräldrar är ett sätt att förbereda sig för eventuella strömavbrott i vinter. Under kvällen diskuterar man säkerhetsfrågor när det gäller strömavbrott och energisparande. Den första beredskapskvällen kommer att ordnas i en skola i östra Helsingfors.

– Vi vill öka familjernas kunskaper om beredskap och samtidigt stärka interaktionen mellan föräldrar i den här frågan. Ingen ska behöva grubbla på de här sakerna ensam, utan istället ska vi hitta lösningar tillsammans, säger Essi Kulju, beredskapsexpert på SPEK.

– En beredskapskväll för föräldrar är lätt att ordna, och den kan ordnas till exempel på en förädraförenings initiativ. En gemensam diskussion kring ett viktigt ämne som berör alla familjer förstärker känslan av samhörighet och ger barnen en signal om att de vuxna jobbar tillsammans för att trygga barnens bästa, tillägger Saija Ohtonen-Jones, verksamhetsledare vid Finlands Föräldraförbund.

En beredskapskväll för föräldrar kan ordnas också av ett daghem, en skola, en klubb eller en lokalförening.

Elektroniska hjälpmedel är en stor del av många barns och ungas liv; de behövs till allt från studier till underhållning. Alla barn har inte upplevt ett strömavbrott och vet därför inte nödvändigtvis hur stor inverkan ett sådant kan ha på vardagen.

Många barn är rädda för mörker – reservera tillräckligt med batteridrivna ledlampor för strömavbrott

Essi Kulju framhåller att det finns mycket att tänka på när det gäller barn och unga och strömavbrott. Kan barnet eller ungdomen agera självständigt hemma vid ett strömavbrott? Vad ska man tänka på i en hiss eller när man rör sig utomhus? Vad bör barnet veta om användningen av toalett, kran, kylskåp och spis?

I höst har många skolor och daghem uppdaterat sina planer för hur man förbereder sig för strömavbrott eller köpt beredskapsutrustning, så som ficklampor. För att upprätthålla barnens trygghetskänsla är det väsentligt att de vuxna upplever att de klarar en störningssituation, t.ex. ett strömavbrott. Därför är det viktigt att korrekt information sprids i början av vintern.

– Vi har också betraktat den här frågan utifrån barnens känsla av trygghet. Enligt barnombudsmannens Barnbarometer 2022 är många barn rädda för mörker, och under ett strömavbrott på vintern kan det vara mörkt även på dagen. Föräldrar har ändå många knep för att göra situationen trygg och till och med rolig, säger Elina Pekkarinen, barnombudsman.

Det avgiftsfria materialet (på finska) finns på SPEK:s webbplats. I infopaketet ingår en färdig, interaktiv presentation, material för inbjudan till beredskapskväll, och information till föräldrar. Materialet tar upp vad barn och unga behöver vid ett strömavbrott, och hur man kan diskutera strömavbrott med dem.

SPEK rekommenderar att beredskapskvällar för föräldrar ordnas i början av nästa år, och att man kommer överens om ett datum redan före jullovet.

SPEK kommer att ta fram liknande material för beredskapskvällar för husbolag.

Mer information:

SPEK:s samarbetsparter i beredskapskvällar för föräldrar: Finlands Föräldraförbund, Förbundet Hem och Skola i Finland, Mannerheims Barnskyddsförbund, Rädda Barnen rf, Centralförbundet för Barnskydd, barnombudsmannen, Folkhälsan, Finlands brandbefälsförbund, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Säkerhetskommittén och Försörjningsberedskapscentralen. Materialet baserar sig också på räddningsbranschens och dess samarbetspartners omfattande expertis.

Beredskapskväll för föräldrar hittas på webbsidan www.spek.fi/varautumisillat. Materialet kommer senare att översättas till svenska.