Nyheter

Högstadiet Keuruun yhteiskoulun yläkoulu i Keuru är årets NouHätä!-mästare. Idag siktade många åttondeklassare på en seger i den nationella tävlingen NouHätä!, som ordnades vid räddningsinstitutet i Kuopio. Lagen mätte sina färdigheter i räddnings- och säkerhetskunskap.

NouHätä!-finalens vinnande lag från Keuruun yhteiskoulun yläkoulu i Keuru utför en trafikolycksrast.

I det vinnande laget tävlade Milla Leppälä, Kerttu Pekkanen och Tiina Pummila. Skolan Salpakankaan koulu från Hollola vann silver och skolan Kauhavan yhtenäiskoulu från Kauhava vann brons.

Tävlingen består av tre deltävlingar och de 22 bästa tremannalagen i de regionala tävlingarna tar sig till final, men ett lag var förhindrat att delta i finalen. I kvaltävlingarna, som ordnades före de regionala tävlingarna, deltog så många som 10 000 åttondeklassare. Finalen ordnades av studerande vid Räddningsinstitutets befäls- och räddningsmannautbildningar.

Finalen bestod av ett teoriprov och av fyra aktivitetspunkter. Vid de praktiska aktivitetspunkterna fick lagen olika olycks- och säkerhetsrelaterade uppgifter. I enlighet med årets kampanjtema sattes även lagens beredskapskunskaper på prov. Dessutom testades tävlingsdeltagarnas färdigheter i olika situationer, såsom vid brand och trafikolyckor.

Det vinnande laget tilldelades NouHätä!-vandringspriset, en förkromad brandmanshjälm och 2000 euro. Vinnarna fick också personliga priser.

NouHätä!-kampanjen har utbildat 900 000 skolelever i säkerhetskunskap

NouHätä!-kampanjen, som koordineras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK), genomfördes för 27:e gången. Under läsåret fick de högstadieelever som deltog i kampanjen lära sig och öva på vardagliga säkerhetskunskaper.

NouHätä! är en av de största kampanjerna som ordnas för en åldersklass i grundskolan. I år deltog 49 000 åttondeklassare, vilket är det högsta antalet någonsin i kampanjens 27-åriga historia. Antalet skolor som deltog var 544. Under årens lopp har NouHätä!-kampanjens säkerhetsundervisning nått cirka 900 000 högstadieelever.

NouHätä!-kampanjen arrangeras av räddningsverken och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland i samarbete med inrikesministeriet, Utbildningsstyrelsen, Räddningsinstitutet, räddningsförbunden, Finlands brandbefälsförbund och skolorna. Kampanjen finansieras av Brandskyddsfonden.