Uncategorized

Säkerhetsutrustning för spisar kan effektivt skydda människoliv och minska antalet bränder. Ungefär en tredjedel av bostadsbränderna beror på matlagning – ofta på grund av att kocken har nedsatt funktionsförmåga. Åldersrelaterade problem, sjukdomar, medicinering eller berusat tillstånd kan avleda uppmärksamheten från matlagningen. Säkerhetsteknik som förhindrar spisbränder används inte i särskilt stor utsträckning. En anledning till det är kostnaden och frågan om vem det är som står för den.

Mies keittää spaghettia kattilassa.

Matlagning är en av de främsta orsakerna till bostadsbränder i finska hem. Enligt räddningstjänstens databas PRONTO inträffar cirka tusen spisbränder eller brandfarliga situationer årligen. Av dem beror upp till 95 procent på felaktig användning av spisen, så som att man lämnat någonting på spisen som inte ska vara där.

– Farliga situationer i samband med matlagning kan bero på sjukdom, medicinering, berusning eller någon annan omständighet som försämrar kockens funktionsförmåga, säger specialforskare Tarja Ojala vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

– Mänskliga misstag händer också, så som att man slår på fel platta. Istället för stekpannan hettar man upp lökkorgen eller grytvanten, eller kaffebryggaren eller vattenkokaren som förvaras på spisen i brist på annat utrymme. En platta kan också slås på av misstag om till exempel handen eller rollatorn rör i vredet, fortsätter Ojala.

Mer säkerhetsteknik kunde användas för att förhindra spisbränder

Det effektivaste sättet för att förhindra spisbränder är säkerhetsutrustning, som till exempel säkerhetsspis, timer, spislarm och spisvakt. Spislarmet är det förmånligaste alternativet. Det larmar om temperaturen ovanför spisen blir farligt hög. En spisvakt förhindrar brand ännu effektivare, eftersom den stänger av strömmen till spisen, varvid plattorna kallnar.

Enligt undersökningar tillämpas dessa tekniska lösningar inte i någon stor utsträckning. En anledning till det är kostnaden och frågan om vem det är som står för den.

Säkerhetsutrustningen borde ingå i socialtjänsterna för dem som bor hemma

– Utgångspunkten är att man själv betalar för säkerhetsutrustningen, men om inkomsterna eller egendomen är mycket ringa och matlagningen utgör en brandrisk, måste man hitta en annan lösning eller annan betalare, säger Ojala.

– Hemtjänsten möjliggör att personer med nedsatt funktionsförmåga kan bo kvar hemma. Säkerhetsutrustningen borde ingå i social- och hälsovårdens hemtjänster, eller så borde man kunna bekosta den med utkomststöd, framhåller Ojala.

En spisbrand är alltid livsfarlig, särskilt för personer som inte kan ta sig ut ur bostaden tillräckligt snabbt, men också för andra personer som bor i samma hus. Därför är det viktigt att vi tryggar brandsäkerheten hos personer med nedsatt funktionsförmåga. Temat för Brandsäkerhetsveckan är att trygga brandsäkerheten hos närstående.

 

Brandsäkerhetsveckan pågår 27.11–3.12. Kampanjen koordineras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Räddningsverken, räddningsförbunden, inrikesministeriet, EHYT rf, kyrkostyrelsens enhet för diakoni och själavård, Finlands fastighetsförbund, Finlands Egnahemsförbund, Finlands Brandbefälsförbund, Sotningsbranschens Centralförbund, Centralförbundet för de gamlas väl och Valli ry deltar i samarbetet. Brandsäkerhetsveckan finansieras av Brandskyddsfonden.