Nyheter

En säkerhetsguide för campingplatser har getts ut för ansvariga på campingplatser. Guiden betonar att säkerheten kräver dagliga åtgärder. Guidens författare vill också poängtera två saker: det är viktigt att uppdatera och underhålla skyltarna med tanke på kundernas säkerhet, och reglerna för lekplatser är mycket stränga för att garantera barnens säkerhet. Guiden har utarbetats av SF-Caravan rf och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Asuntovaunuja ja autoja leirintäalueella.

Campingplatserna går ingalunda i ide på vintern. Verksamheten fortsätter med vintersäsong eller reparationer, utveckling och underhåll. Den nya säkerhetsguiden är till för den som driver och sköter campingplatsen. Den redogör på ett lättfattligt sätt för alla viktiga krav och anvisningar gällande säkerheten.

– Frågorna som tas upp i guiden grundar sig på bestämmelser, men läggs också fram från ett bredare perspektiv så att läsaren kan göra egna insikter och minska riskerna enligt de lokala förhållandena, säger Ilpo Leino, äldre sakkunnig vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

– Om du följer guiden kan du alltså vara säker på att säkerhetskraven uppfylls och att du inte handlar lagstridigt, konstaterar Leino.

Skyltarna ska guida, vägleda och främja säkerheten

Det finns två typer av skyltar på campingen: obligatoriska och frivilliga. De obligatoriska skyltarna beordrar dem som använder området och informerar om områdets säkerhetsdetaljer.

De frivilliga skyltarna och informationstavlorna ger anvisningar om praktiska frågor på campingen. Det kan till exempel vara skyltar och informationstavlor som guidar och varnar områdets användare och som informerar om sociala utrymmen, avfallshantering eller var man får göra upp eld.

– Säkerheten kräver dagliga åtgärder. Det här gäller också skyltarna och informationstavlorna. Om någon information ändrar ska skyltarna ändras omedelbart – det är både enklare och mer kundvänligt, säger Timo Piilonen, verksamhetsledare vid SF-Caravan.

– Mycket görs redan nu på campingplatserna när det gäller säkerhet. Ännu bättre skulle det vara om säkerheten vore en del av de dagliga rutinerna. Att upptäcka saker som behöver fixas och att göra det genast kan ge arbetsglädje, tipsar Piilonen.

Kontinuerligt underhåll av lekplatsen en viktig del av campingens säkerhet

Lekplatser skapar trivsel på campingplatsen och gör den omtyckt. Bestämmelserna för lekplatser är stränga, och det viktigaste är förstås att garantera barnens säkerhet. Därför är det av största vikt att följa bestämmelserna och att fortlöpande underhålla lekplatserna.

SF-Caravan har varit den första och enda i Finland att utveckla konceptet för säkerhetsinspektioner på campingplatser. Under inspektionerna granskar man särskilt områdets säkerhet och byggnadernas skick. Vid behov kan sakkunniga från SF-Caravan bistå vid inspektionen genom att handleda och bedöma områdets säkerhet.

För att garantera säkerheten inom campingturismen krävs ett gott och aktivt samarbete mellan olika aktörer: lagstiftare; lokala myndigheter som beaktar campingens lokala särdrag i sina bestämmelser; campingföreståndare som antar en aktiv roll gällande säkerheten på området samt campingområdets användare, som handlar ansvarsfullt.