Nyheter

Kunden ansvarar också för säkerheten på campingplatsen. Den som driver campingplatsen ansvarar för områdets och tjänsternas säkerhet. Kunden har som uppgift att följa säkerhetsanvisningarna, att se till det egna fordonets trafik- och boendesäkerhet samt att ta övriga kunder i beaktande. Säkerhetsguiden för campingplatser (tillgänglig på finska), som har utarbetats av SF-Caravan rf och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland betonar att säkerheten på en campingplats kräver samarbete mellan alla aktörer.

Husbilar med förtält på en campingplats.

– Campingplatser är små semesterbyar med invånare, tjänster och personal, och säkerheten för dem som bor och arbetar där är noggrant planerad. Campingens användare får säkerhetsanvisningar som det är viktigt att sätta sig in i. Säkerheten inom campingturismen uppstår genom ett lyckat samarbete, säger Timo Piilonen, verksamhetsledare vid SF-Caravan.

Campingens säkerhetsanvisningar informerar till exempel om hur man ringer nödnumret 112 vid en sjukdomsattack eller en brand, hur man agerar rätt vid en brand, var det finns utrustning för förstahandssläckning, var samlingsplatsen är belägen, hur den allmänna farosignalen låter samt på vilket sätt man ska ta skydd inomhus om man hör signalen.

Husbilarnas förtält är en särskild brandrisk

Husbilarnas förtält är tillverkade av lättantändligt material och utgör en särskild brandrisk. Det är dessutom svårt att ta sig ut via dem vid en brand. Därför får ingen extra brandbelastning förvaras i förtälten, såsom kylskåp, ugnar, mikrovågsugnar eller bränsledrivna maskiner, och inte heller bränsle eller andra lättantändliga ämnen.

– Förtältet är ett slutet utrymme och ur brandrisksynvinkel betraktas det som ett inomhusutrymme. Därför får man inte använda gas- eller bränsledrivna apparater, såsom gasgrillar och värmare, i förtältet om de inte är godkänt för inomhusbruk, säger Ilpo Leino, äldre sakkunnig vid SPEK.

Sådana förtält som varken har väggar eller inhägnad utgör en betydligt mindre brandrisk, och i dem kan gasgrill användas med försiktighet.

Säkerhetsavstånd på minst fyra meter i alla riktningar

– Tillräckliga säkerhetsavstånd är en av campingplatsens viktigaste säkerhetsfaktorer och det är också viktigt att kunderna följer dem. En brand som uppstår i en husbil eller ett tält får inte spridas till intilliggande husbilar, tält eller byggnader, säger Leino.

Under de senaste tio åren har husbilarnas och dragbilarnas brandbelastning ökat avsevärt. Det här innebär att det finns en större risk för att bränderna sprider sig. Rådande förhållanden, som vind och torka, påverkar också brandens framfart.

– Säkerhetsavståndet måste vara minst fyra meter åt alla håll, till exempel från intilliggande husbil, tält eller förtält, eller från en inhägnad eller ett separat tält vid en intilliggande husbil, säger Leino.

Säkerhetsavståndet mellan tält för boende är också fyra meter. 1–2 personers tält som ingår i samma sällskap får vara närmare varandra.

Ett antal olika författningar och förordningar föreskriver om skyldigheterna för den som driver och den som använder en campingplats, bl.a. räddningslagen, lagen om friluftsliv och ordningslagen är sådana. Säkerhetsguiden för campingplatser bygger på dessa bestämmelser.

– Guidens anvisningar har utarbetats med tanke på camparnas säkerhet, och det är allas skyldighet att följa dem: den som sköter om och de som använder en campingplats. Det viktigaste är säkerheten och inte vilken lag eller författning den grundar sig på, betonar Piilonen.

Camparens säkerhetschecklista med fem punkter

• Läs campingplatsens säkerhetsanvisningar och följ dem.
• Förvara inte brandbelastande material i husbilens förtält, så som stora apparater eller lättantändliga ämnen.
• Lär dig använda handbrandsläckare.
• Lär dig hur du ger livräddande första hjälpen.
• Följ med väderleksprognosen och var beredd att skydda människor och egendom vid annalkande storm eller oväder.