Nyheter

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) har sammanställt material för brandkårer för att förebygga och hantera osakligt bemötande inom räddningssektorn. Med hjälp av materialet kan brandkårerna utforma egna instruktioner för att garantera en trygg verksamhet.

Tehdään yhdessä -materiaalia.

– I sin roll som utvecklare av och förespråkare för brandkårsverksamheten vill SPEK vara med och bygga upp ett tryggare och mer öppet verksamhetsfält, där ingen mobbas, trakasseras eller diskrimineras, säger brandkårschef Petri Jaatinen.

Tryggt i brandkåren-materialpaketet till brandkårernas användning

SPEK kommer att skicka materialpaketet till alla mer än 700 avtalsbrandkårer i Finland under denna vecka. Brandkårerna får en affisch och en pamflett, med hjälp av vilka de kan fundera på och utforma handlingsplaner och verktyg för att förebygga och hantera osakligt bemötande. Materialen är tillgängliga på finska och svenska.

– Vi uppmanar brandkårerna att utforma egna tydliga instruktioner för att garantera en trygg verksamhet och att ta i bruk principerna för en tryggare miljö i sin verksamhet, vilket möjliggör att var och en som deltar i verksamheten kan känna sig välkommen och trygg, säger Niko Ara, utvecklingschef för brandkårens hobbyverksamhet.

– Vi rekommenderar att materialet tas i bruk inom hela brandkårens verksamhet, oavsett brandkårens konstitution, såväl bland kontraktsanställda som bland frivilliga, fortsätter Ara.

Tryggt i brandkåren-webbsidorna har öppnats

Utöver Tryggt i brandkåren-materialet har SPEK öppnat webbsidorna Tryggt i brandkåren, som innehåller utförliga instruktioner för att garantera en öppen och trygg verksamhet för alla. På webbsidorna finns bland annat “Låt oss tillsammans göra en brandkår där alla trivs!”-affischen och pamfletten i digital form. Webbsidorna innehåller även annat innehåll relaterat till en trygg brandkårsverksamhet, såsom information och material om hälsosäkerhet och dataskydd.

Materialet på webbsidorna är fritt tillgängligt för alla aktörer inom branschen. Räddningstjänsterna kan exempelvis använda materialet för att ordna utbildningar i ämnet för kontraktsanställda och brandkårer i sitt område.