Nyheter

Det finns dörrar i offentliga utrymmen i Finland genom vilka det är svårt att ta sig ut vid en brand eller någon annan nödsituation. Byggnadsplaneringen riktar ofta in sig på att förhindra obehörigt tillträde i högre grad än att underlätta säker utrymning. En nyskriven guide ska avhjälpa det här problemet. Guiden har utarbetats av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) i samarbete med experter inom låsbranschen.

Ihmisen käsi avaa oven vaakapuomia painamalla.

Kanske du lagt märke till den vågräta panikregeln som finns på dörrar i Ikea och i vissa tv-serier? Om du trycker lätt på regeln öppnas passagen till nödutgången. Men hur många sådana panikreglar har du sett den senaste veckan? Antagligen inte så många. Du kanske inte vet vad en panikregel är för något? Ändå kan den rädda ditt liv vid en nödsituation.

Finland ligger efter resten av Europa när det gäller utrymningssäkra dörrar. De lösningar som har blivit vanligare för nödutgångar i offentliga lokaler i Europa är ännu inte så vanliga i Finland.

Låsta nödutgångar har orsakat ett stort antal offer utomlands

Finland har inga aktuella fall där ett stort antal människor skulle ha dött på grund av problem i samband med dörrlåsningen. Runt om i världen har det dock förekommit fall där dussintals människor har dött till följd av problem med dörrar och nödutgångar.

  • I Ryssland omkom 60 personer i en brand i ett köpcentrum 2018. Nödutgångarnas dörrar var låsta och kunde inte öppnas från insidan.  
  • I Rumänien omkom 64 personer 2015 på en nattklubb, där den ena av dörrarna måste brytas upp när en brand bröt ut. 
  • I Spanien omkom 81 personer 1983 i en brand som bröt ut på ett diskotek, där en del av dörrarna var låsta.

En olycka kan också inträffa i Finland

– Även om brandsäkerheten är på en god nivå i Finland, kan en storolycka ske också här. Det enda som behövs är en låst dörr i en offentlig lokal när det börjar brinna, säger Mikael Huhtala, som skrivit guiden Turvalliset avausratkaisut poistumisreiteillä (Säkra öppningslösningar för utrymningsvägar). 

– Man ska alltid kunna ta sig ut genom en dörr. Måste vi uppleva en katastrof i Finland innan vi åtgärdar dessa saker? frågar Huhtala.

En dörr som både förhindrar obehörigt tillträde och säkerställer säker utrymning

Byggnadsplaneringen fokuserar ofta på att förhindra obehörigt tillträde istället för att säkerställa säker utrymning. Det är fullt möjligt att planera en dörr genom vilken man lätt kan ta sig ut i en nödsituationen, men som samtidigt förhindrar tillträde av obehöriga. Det här borde beaktas både då man bygger nytt och då man gör ändringar i äldre byggnader.

De lösningar som presenteras i SPEK:s guide, t.ex. trycken och panikreglar för att öppna låsta dörrar, följer europeiska standarder och är driftsäkra om de underhålls på rätt sätt.

Säker utgång behövs särskilt i lokaler där många människor vistas

Det ska vara lätt att ta sig ut genom dörrar och reservutgångar i synnerhet i stora lokaler med många människor. Dörrarna ska kunna öppnas tillräckligt lätt utan stor kraft. Trycket för nödöppning av dörren bör också vara synligt i mörker, vid strömavbrott eller brand.

– En folkmassa i panik kan förorsaka ett sådant tryck mot en vanlig dörr att friktionen hindrar den från att öppnas. En säkrare lösning är en dörr med panikreglage, som öppnar dörren om man till exempel trycks mot dörren, säger Huhtala. 

Guiden, som publiceras idag, har utarbetats i samarbete med experter inom låsbranschen. Företrädare för bland annat räddningsbranschen och byggnadstillsynen har gett sitt utlåtande om den. Den är särskilt avsedd för byggnadsplanerare, byggherrar, räddningsmyndigheter, byggnadstillsynsmyndigheter, låsaffärer och fastighetsunderhållet.