Nyheter

Det är inte tillåtet att tända en midsommarbrasa eller att göra upp annan öppen eld när det råder varning för skogsbrand, eller utan markägarens tillstånd. Räddningsbranchens Centralorganisation i Finland påminner om att även om midsommarbrasan är en fin sommartradition, kräver den noggrann planering och övervakning. Om vinden eller någon annan yttre omständighet utgör en risk för skogsbrand får man inte gör upp öppen eld.

Brasan hör till midsommaren – bara omständigheterna tillåter det. När varning för skogsbrand råder är det förbjudet att göra upp öppen eld. Om det inte är torrt och det är tillåtet att tända en midsommarbrasa, finns det ändå några brandsäkerhetsaspekter att beakta.

Man måste ha markägarens tillstånd för att göra upp öppen eld. Om man t.ex. hyr en stuga kan man alltså inte utan vidare tända ens en liten brasa. Den som gör upp eld ansvarar för säkerheten.

Även vinden kan utgöra ett hinder för att göra upp eld, utöver torkan. Innan man tänder brasan ska man försäkra sig om att vinden inte blåser mot skogen. En plötslig vindstöt kan vara förvånansvärt stark och sprida elden lång väg. Vid stark vind är det därför bäst att inte göra upp eld över huvud taget. Omgivningen ska också blötas ner ordentligt, så att inte elden sprider sig ut i terrängen.

Speciellt barn kan tycka att en brasa är en mäktigt syn. De minsta midsommarfirarna ska dock hållas på ett säkert avstånd från eldens hetta och gnistor.

Räddningsbranchens Centralorganisation i Finland önskar alla en rolig och trygg midsommar!

Säkerhetstips för midsommarbrasan

  • Det är förbjudet att tända en midsommarbrasa eller att göra upp annan öppen eld när det råder varning för skogsbrand.
  • Man måste ha markägarens tillstånd för att tända en midsommarbrasa eller för att göra upp annan öppen eld.
  • Brasan ska placeras så att det inte finns risk för att elden sprider sig ut i terrängen eller till byggnader.
  • Underlaget för brasan ska vara obrännbart. Brandfarlig vegetation avlägsnas från ett tillräckligt brett område runt brasan. Den säkraste platsen för en brasa är en flotte i vattnet.
  • Innan man tänder brasan ska man beakta vindens riktning och styrka.
  • Tillräckligt med utrustning för brandsläckning samt vatten ska finnas nära brasan.
  • Elden och omgivningen ska hela tiden övervakas medan brasan brinner, och även efter det.
  • Brandresterna släcks med en stor mängd vatten.