Nyheter

Det lönar sig inte nöja sig med det minsta möjliga antalet brandvarnare i hemmet. I allmänhet brukar man komma ihåg tumregeln med en brandvarnare för varje 60 kvadratmeter. Om man därutöver placerar brandvarnare i taket i varje sovrum och vid utvägarna, tryggar man säkerheten för dem som sover och för dem som ska kunna ta sig ut i en nödsituation. Tisdagen den 1 december är det Brandvarnardagen i Finland.

Palovaroittimen asennus.

En brandvarnare är ett enkelt och billigt sätt att skydda liv och egendom. Brandvarnare ger tid för förstahandssläckning och säker utrymning.

– Man borde utgå från riskerna i hemmet och utifrån dem installera tillräckligt många brandvarnare. Brandvarnare ska installeras i rum med elektriska apparater eller värmekällor som kan utgöra en brandrisk. Det viktigaste är att en eventuell brand kan upptäckas i tid, poängterar Lauri Lehto, expert på brandbekämpningsteknik vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Brandvarnare ska inte placeras i köket, bastun, badrummet eller i närheten av en eldstad. Os från matlagning i köket, luftfuktighet och vattenånga i bastun och badrummet, och rök från eldstaden kan orsaka onödiga larm.

Dags att granska brandvarnarna på Brandvarnardagen den 1 december

Invånaren ansvarar för att bostaden har tillräckligt många brandvarnare och att de är funktionsdugliga. Brandvarnarnas batterier och larm ska helst kontrolleras varje månad genom att trycka på varnarens testknapp.

En gång om året, till exempel på brandvarnardagen den 1 december, är det bra att byta brandvarnarnas batterier. Hela brandvarnaren ska bytas ut med 5–10 års mellanrum, eftersom förmågan att upptäcka rök blir sämre och larmsignalen svagare när brandvarnaren blir äldre.

Granska också brandvarnare hos närstående

– Brandvarnardagen är en del av Brandsäkerhetsveckan, som i år vill lyfta fram brandsäkerheten hos våra närstående. Kampanjfolket önskar att arbetsföra och andra aktiva personer även granskar brandvarnarna hos mor- och farföräldrarna, och kanske också hos grannen – på ett coronasäkert sätt, säger Juha Hassila, kommunikationsspecialist för Brandsäkerhetsveckan.

Brandvarnare delas också i år ut till mindre bemedlade. Brandvarnardagen ordnas även i de övriga nordiska länderna.