Nyheter

Evenemanget En Dag På Brandstationen ordnas för 14:e gången lördagen den 27 november vid ca. 200 brandstationer runt om i Finland. Under de muntra evenemangen får hela familjen ha skoj och samtidigt lära sig mer om brandsäkerhet. Evenemangsplatserna finns på nätet på adressen paloturvallisuusviikko.fi/sv. Brandsäkerhetsveckan äger rum 27.11–3.12.

Päivä paloasemalla -tapahtuma

– På brandstationerna får man prova på brandsäkerhet under handledning. Både vuxna och barn får träna på brandsäkerhetsfärdigheter i praktiken och lära sig mer om brandsäkerhet, berättar kampanjkoordinator Marjo Rinne vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Under coronapandemin betonas hälsosäkerhet

Alla brandstationer som ville hålla öppet hus kan tyvärr inte göra det på grund av coronaläget. Vid evenemangen beaktar man hälsosäkerheten noggrant.

– Evenemangen strävar efter att beakta säkerhetsavstånden mellan deltagarna. Deltagarna har möjlighet att desinficera händerna och ytorna rengörs på ett effektiverat sätt. Man kan endast delta i evenemanget om man är frisk, påminner Rinne.

Den virtuella brandstationen, som är öppen 20.11–3.12 ger alla en möjlighet att uppleva En dag på brandstationen virtuellt från sin egen soffa.

Brandsäkerhetsveckan har brandsäkerheten hos våra närstående som tema

I år handlar Brandsäkerhetsveckan om brandsäkerhet hos närstående, särskilt äldre. Ämnet tas också upp under En dag på brandstationen-evenemangen.

– Man kanske inte kan ta med sig sina mor- och farföräldrar till evenemanget, men efteråt kan man hjälpa dem med att till exempel kontrollera batterierna i brandvarnarna, föreslår Rinne.

Över 123 000 personer besökte den virtuella brandstationen i fjol, då brandstationerna inte kunde ordna öppna evenemang på grund av coronaläget.


Brandsäkerhetsveckan koordineras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Räddningsverken, räddningsförbunden, inrikesministeriet, EHYT rf, kyrkostyrelsens enhet för diakoni och själavård, Finlands fastighetsförbund, Finlands Egnahemsförbund, Finlands Brandbefälsförbund, Sotningsbranschens Centralförbund, Centralförbundet för de gamlas väl och Valli ry deltar i samarbetet. Brandsäkerhetsveckan finansieras av Brandskyddsfonden.