Nyheter

Det virtuella evenemanget En Dag på Brandstationen tjuvstartar Brandsäkerhetsveckan lördag 20.11. Evenemanget bygger på aktivitetsbaserat lärande, där alla i familjen kan förbättra sina färdigheter i brandsäkerhet. Mor- och farföräldrar och andra närstående uppmuntras också att delta, eftersom Brandsäkerhetsveckans tema är att säkra brandsäkerheten hos våra nära och kära. Den virtuella brandstationen öppnar 20.11 kl. 8 på adressen paloturvallisuusviikko.fi/sv/en-dag-pa-brandstationen/ och är öppen fram till 3.12.

En dag på brandstationen

Viivi Pumpanen, Esko Eerikäinen och Jennifer Käld guidar besökarna på den interaktiva brandstationen. Besökaren får kika in i en brandbil och lära känna brandmännen och brandkårsfrivilliga, samt följa med när brandmännen tar sig in i en krockad bil.  Både stora och små besökare får själva ge ett brandlarm – och sedan börjar det hända!

Ny aktivitet: Följ med brandsläckning på nära håll

Den virtuella brandstationen har utvecklats utifrån fjolårets erfarenheter. Bland annat ordnas frågesporten Palometri på besökarnas begäran, så att besökarna kan testa sina kunskaper i brandsäkerhet. Släckning & brand (Sammutus & tulipalo) är en aktivitetspunkt där besökaren på nära håll får följa med hur en brand utvecklas och hur brandmännen släcker den.

– Det är en sällsynt möjlighet att få följa med hur brandmännen förbereder släckningen när de är i brandbilen och att på nära håll se på när de släcker branden. I den virtuella brandstationen får man också se vad som händer om en brand inte går att släcka, berättar Marjo Rinne, kampanjkoordinator vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Ruisku & Kalle underhåller de minsta i familjen. Den här skojfriska duon är känd för sin 112-låt och får garanterat barnen och föräldrarna på gott humör!

Ta med närstående till den virtuella brandstationen

Den virtuella brandstationen tar upp brandsäkerheten hos våra närstående, i synnerhet de äldre. Liksom i fjol handlar Brandsäkerhetsveckan om brandsäkerheten hos våra närstående.

– På den virtuella brandstationen granskar man brandsäkerheten hos mor- och farföräldrarna tillsammans med Esko Eerikäinen. Vi hoppas att också mor- och farföräldrar eller andra närstående deltar, säger Rinne.

En Dag på Brandstationen ordnas också fysiskt på brandstationer 27.11.

Över 123 000 personer besökte den virtuella brandstationen i fjol, då brandstationerna inte kunde ordna öppna evenemang på grund av coronaläget. I år kan man förutom det virtuella evenemanget också besöka sådana brandstationer som har öppna dörrar 27.11. För att få delta i de fysiska evenemangen bör man vara frisk. En dag på Brandstationen har ordnats sedan 2008.

Brandsäkerhetsveckan 27.11–3.12.

Brandsäkerhetsveckan koordineras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Räddningsverken, räddningsförbunden, inrikesministeriet, EHYT rf, kyrkostyrelsens enhet för diakoni och själavård, Finlands fastighetsförbund, Finlands Egnahemsförbund, Finlands Brandbefälsförbund, Sotningsbranschens Centralförbund, Centralförbundet för de gamlas väl och Valli ry deltar i samarbetet. Brandsäkerhetsveckan finansieras av Brandskyddsfonden.