Nyheter

Sari Rautiala, som valts till Årets brandman 2023, har gjort brandmansarbetet känt och ökat den positiva publiciteten för räddningsbranschen under sin långa karriär. Rautiala, som arbetar vid Vandaforsens räddningsstation, gör sitt arbete med en långsiktig och människonära attityd.

Foto: Arto Soini, Mellersta-Nylands räddningsverk

Sari Rautiala säger att hon motiveras av sin vilja att hjälpa och av ett omväxlande arbete. I motiveringen till Årets brandman står det också att hennes arbete visar på en grundläggande egenskap hos räddningsarbetare, det vill säga en människonära vilja att hjälpa.

– I den här branschen kommer du nära människor och kan se betydelsen av det egna arbetet. Dessutom är arbetet ofta hektiskt och ingen arbetsdag är den andra lik, säger Rautiala.

Utryckningarna under Rautialas 30 år lång karriär är så många att det är svårt att peka ut någon särskild av dem.

– Även små saker från mötet med människor kan ha fastnat i bakhuvudet – på gott och ont.

Utmärkelsen delas ut för långsiktigt arbete och synlighet inom räddningsbranschen

Rautialas karriär har följts med intresse, eftersom få kvinnor har avlagt räddarexamen. Hon utexaminerades 1995 som den första kvinnan med räddarexamen från Räddningsinstitutet.

I motiveringen till Rautialas utmärkelse nämns hennes långsiktiga och dagliga räddningsarbete och hennes positiva attityd. Dessutom har hon gett räddningsbranschen och jämlikhetsarbetet positiv synlighet och uppskattning på riksnivå.

Rautiala ser det som en stor ära att tilldelas utmärkelsen.

– Jag har följt tidigare pristagare och uppskattar dem verkligen mycket. Tanken att jag nu är en av dem känns hisnande.

Räddningsbranschen behöver attraktionskraft

Rautiala anser att det mest utmanande hennes yrke handlar om att hålla jämna steg med förändringarna i världen.

– Räddningsbranschen utvecklas ständigt och vi borde hinna upprätthålla vår egen kompetens.

Hon hoppas att räddningsbranschens attraktionskraft kan utvecklas i framtiden.

– När jag sökte till Räddningsinstitutet var vi många sökande. Numera känns det som att brandmansyrket inte är så eftertraktat.

– Stora frågor som lön och pensionsålder inverkar säkert på yrkets popularitet. Branschen behöver fler unga, fortsätter Rautiala.

Utmärkelsen Årets brandman är ett tecken på föredömlighet

Årets brandman är ett erkännande för föredömlig verksamhet, utförande av ett räddningsuppdrag eller någon annan prestation som förtjänar särskilt erkännande och som höjer uppskattningen för räddningsbranschen, räddningsverken eller brandkårerna.

Pristagaren utses årligen av en kommitté som består av representanter för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK), Finlands Brandbefälsförbund (SPPL), Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL), Fackförbundet för räddningsbranschen i Finland (SPAL) och Finlands Avtalsbrandkårers Förbund (SSPL). Årets brandman har utsetts sedan 1982. Årets brandman 2023 tillkännagavs på Säkerhetsmässan de 11 oktober.