Nyheter

Det har förekommit vilseledande information och felaktiga uppfattningar om överföringen av ansvaret för brandvarnare. Till exempel har sådan marknadsföring riktats till husbolag, där man låtit förstå att husbolagen redan nu ansvarar för brandvarnarna. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland påminner om att övergångsperioden fortfarande pågår. Det är ändå en bra idé att utreda saken i tid med tanke på förberedelserna.

Mies testaa katossa olevan palovaroittimen toimintaa painamalla testinappulasta.

Det finns fortfarande gott om tid för husbolagen att ta över ansvaret för brandvarnarna. Ansvaret övergår till fastighetsägaren 1.1.2026, och därmed har husbolagen tid att förbereda sig i år och nästa år.

– Från början av 2026 är det husbolaget som ansvarar för att varje bostad har fungerande brandvarnare. Det här kan ta tid att planera och genomföra och därför är det bra att börja i god tid, säger Kari Telaranta, ledande expert vid SPEK.

Räddningsbranschen har fått höra om några fall där man låtit husbolaget förstå att ansvaret redan har överförts, eller att husbolagets ansvar innebär att det behövs särskilda brandvarnare. Ingetdera påståendet stämmer.

– En del husbolag har redan tagit över ansvaret, vilket är helt okej, men man är alltså ännu inte försenad i det här ärendet, påminner Telaranta.

Två missuppfattningar om testning av brandvarnare

Det råder två missuppfattningar när det gäller testning av brandvarnare. Den första är att det framöver är husbolaget som ansvarar för att testa brandvarnarna. Det här påstående har även framförts i reklam.

Det är den boende som också i fortsättningen ansvarar för att testa sina brandvarnare, även om det förstås är möjligt att komma överens om att husbolaget sköter det. I båda fallen ska husbolaget ge tydliga anvisningar till de boende.

Den andra missuppfattningen gäller nätanslutna brandvarnare. Det finns de som tror att de inte behöver testas, men det stämmer inte.

– Regelbundna tester är det enda sättet att säkerställa att larmet i varnaren fungerar. Det här gäller alla brandvarnare, säger Telaranta.

Om en brandvarnare inte har testats kan det bli problem i en nödsituation. Varnaren kanske bara ger ifrån sig ett litet knaster, eller i värsta fall inget ljud alls.

Husbolaget bestämmer hurdana brandvarnare som anskaffas

Husbolaget ansvarar för anskaffningen, installationen och underhållet av brandvarnarna. Det är upp till husbolaget om man vill installera vanliga batteridrivna brandvarnare eller ha varnare med tilläggsfunktioner.

Brandvarnarna måste inte vara sådana som kan övervakas på distans eller kopplas till elnätet, det går bra med helt vanliga brandvarnare. Nätanslutna brandvarnare får dock inte bytas ut mot batteridrivna. Det är en bra idé att skaffa brandvarnare med dämpningsfunktion, eftersom de vid falsklarm kan tystas utan att tas ned från taket.

– Huvudsaken är att det finns tillräckligt med brandvarnare. SPEK rekommenderar att en brandvarnare installeras i varje sovrum och i tamburen, säger Telaranta.

På webbplatsen för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland finns korrekt information om hur ansvaret för brandvarnare övergår till husbolagen samt en räknare för att uppskatta hur många brandvarnare det behövs.