Nyheter

Räddningsväsendet och räddningsbranschens organisationer önskar att säkerheten uppmärksammas i de egna och hyrda stugorna. Den första viktiga säkerhetsåtgärden när man kommer till stugan är att kontrollera att brandvarnaren fungerar. All verksamhet som har med eld eller båtar att göra är också situationer som kräver försiktighetsåtgärder i förväg. Räddningsbranschen tackar allmänheten för att färre olyckor än vanligt har skett under coronavåren.

Ansvar över eget agerande är avgörande för boendesäkerheten, oavsett om man är hemma eller på stugan. 80 % av olyckorna som leder till skador inträffar hemma och på fritiden. Det kan ta tid att få hjälp ut till stugan och därför är det synnerligen viktigt att förhindra olyckor genom att förebygga säkerheten.

– Det första man ska göra efter att man har packat upp sakerna är att granska den egna eller hyrda stugan ur säkerhetssynvinkel. Annars glömmer man lätt bort det, vilket kan äventyra den egna eller de närståendes säkerhet, säger Peter Johansson, räddningschef vid räddningsverket i Östra Nyland.

Stugmiljön erbjuder gott om aktiviteter från vedhuggning till fiske, från hoppning på studsmattan till grillning. Många slags olyckor inträffar också: allt från små sår och stukningar av foten till fallolyckor, drunkningar eller bränder.

– Det kan låta krångligt att man ska tänka på säkerheten i allt man gör, men sist och slutligen handlar det om saker som alla känner till: när jag grillar ser jag till att det inte finns brandfarligt material i närheten och att det finns åtminstone en hink vatten till hands, säger räddningsöverinspektör Jari Lepistö vid Inrikesministeriets räddningsavdelning.

Räddningsbranschen påminner om att åtminstone dessa 10 saker ska kontrolleras och observeras – på den egna och den hyrda stugan:

  • Brandvarnarna fungerar och det finns en på varje våning i stugan.
  • Nödutrymning kan ske utan nyckel och vid behov genom ett fönster, även där man sover.
  • Utrustning för förstahandssläckning finns lättillgänglig, till exempel brandfilt eller handbrandsläckare.
  • Första hjälpen-utrustningen är uppdaterad.
  • Lär dig hur hyresstugans öppna spis, bastu och olika el- och gasapparater fungerar.
  • Tänd inte eld i närheten av brännbart material och reservera minst en hink släckvatten nära grillen eller brasan.
  • Öppen eld är förbjuden vid risk för skogs- eller gräsbrand.
  • I den egna stugan ska sotning göras med tre års mellanrum.
  • Använd flytväst när du åker båt.
  • Ladda ner appen 112 Suomi till din telefon och berätta för dina närmaste var du rör dig i terrängen.

– Det är ytterst viktigt att det i stugan finns fungerande brandvarnare i varje sovrum och vid varje passage som leder ut. Stugorna ska också ha utrustning för förstahandssläckning och var och en måste känna till de säkra utrymningsvägarna vid brand. Det lönar sig också att testa brandvarnarnas funktion i hyresstugan genom att trycka på testknappen, säger Kari Telaranta, ledande expert vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Telaranta rekommenderar också att man köper brandvarnare som är seriekopplade, så att alla larmar när en larmar.

– De kostar inte mycket och är lätta för vem som helst att installera. Brandvarnarens larm hörs inte nödvändigtvis i hela stugan, så att alla vaknar till det. Seriekopplade brandvarnare ger mer tid för nödutrymning.

Om en olycka inträffar är det viktigt att få hjälpen till rätt plats. Det lönar sig att ladda ner 112 Suomi-appen till telefonen, eftersom den automatiskt kan överföra samtalets position till nödcentralen.

Räddningsbranschen påminner människor om att trygga boendesäkerheten under coronatiden med en gemensam kampanj i sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram med hashtaggarna #viihdykotona, #trivshemma och #pelastusalayhdessä, #räddningsbranschentillsammans. I kampanjen deltar Inrikesministeriet, regionförvaltningsverken, räddningsverken, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Finlands Brandbefälsförbund och Räddningsinstitutet. Kampanjen har tidigare gjort ett spel för barnfamiljer: Kodin vaaranpaikkojen metsästys, som bland annat handlar om sotning och öppen eld.