Nyheter

Den främsta orsaken till bränder i hemmet är matlagning. Cirka 900 bränder per år startar i samband med matlagning, vilket är nästan en tredjedel av alla bostadsbränder. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland har publicerat en guide om säker användning av spisen. Utöver spisanvändning tar guiden upp hur farliga situationer i köket uppstår.

Liedellä valmistetaan ruokaa, lieden päällä on myös lautanen ja kulho, joissa ruokaa.

– Det är ganska vanligt att man lämnar mat som tillreds utan uppsikt. Många har också sådana föremål på spisen som inte hör dit. Kaffebryggaren eller ett microlock eller skärbräde ska inte förvaras på spisen, säger forskaren Laura Kuurne.

Det är oftast tanklöshet, brådska eller utrymmesbrist som är orsaken till att sådana föremål förvaras på spisen.

Matlagning utan tillsyn kan bero på glömska, berusning eller annat som försämrar funktionsförmågan. Spisen kan också slås på av misstag, t.ex. om hunden eller en rollator stöter till någon av kontrollknapparna.

Spisbränder är vanliga, men det rapporteras sällan om dem i offentligheten

Cirka 900 bränder per år startar i köket. Bränderna orsakar betydande ekonomiska skador samt personskador och dödsfall.

Den officiella statistiken överensstämmer inte nödvändigtvis med det faktiska antalet spisbränder per år. Bränderna anmäls inte alltid till nödcentralen, till exempel när det inte behövs hjälp med brand- eller sotskador.

Spisbränder eller bränder i närheten av spisen är också underrapporterade i förhållande till
antalet bostadsbränder de förorsakar.

– De flesta vet antagligen inte hur vanliga spisbränder är och vilka risker de orsakar, säger Kuurne.

Även vuxna kan behöva lära sig säker användning av spisen

Brandsäkerhetsriskerna i samband med matlagning ökar när funktionsförmågan är nedsatt. Man gör lättare misstag och har sämre möjligheter att rädda sig.

En spisbrand är alltid livshotande. Den är särskilt farlig för personer som inte kan ta sig ut snabbt. Vid behov kan man öva på säker användning av spisen till exempel tillsammans med sina åldrande föräldrar.

– Det kan kännas märkligt för en vuxen människa att behöva lära sig använda spisen på ett säkert sätt. Faktum är ändå att alltför många vuxna startar en brand i sitt hem uttryckligen när de lagar mat, konstaterar Kuurne.

Brandrisken kan minskas genom att förutse farliga situationer. Enligt en enkät som SPEK gjort orsakade cirka 75 procent av spisbränderna i kök inte någon större skada, eftersom den boende eller de närvarande lyckades stoppa antändningen eller brandutvecklingen.

Tänk på det här när du använder spisen

 • Förvara inte onödiga föremål på eller i närheten av spisen.
 • Fokusera på matlagningen när du tillreder mat.
 • Se till att det finns en fungerande brandvarnare i bostaden.
 • Ta reda på var utrustningen för förstahandssläckning finns.
 • Säkerhetsutrustning för spisar (t.ex. spisvakt) förbättrar säkerheten, särskilt för personer med nedsatt funktionsförmåga.
 • En närstående kan hjälpa till med att säkerställa säkerheten.

Vad brukar börja brinna på spisen?

De vanligaste materialen eller föremålen (på eller i omedelbar närhet av spisen) som fattade eld på en spis 2016–2020:

 • mat
 • fett
 • diverse föremål
 • kärl
 • vattenkokare
 • microlock
 • skärbräde
 • kaffebryggare
 • grytlapp eller grytvante
 • kaffekanna
 • matförpackning
 • plastlåda
 • papper
 • tom kastrull
 • nappflaska
 • stekspade i plast