Nyheter

Enligt räddningsväsendets statistik saknade hälften av bostäderna* i bostadsbolag som var utsatta för bostadsbränder 2016–2020* fungerande brandvarnare. En undersökning som Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland publicerat i våras visar att upp till 70 procent av hyresbostäderna hade brister i fråga om brandvarnare.  Genom att installera och underhålla brandvarnare i sina bostäder kunde bostadsbolagen avsevärt öka de boendes säkerhet och rädda liv.

Alla har en brandvarnare. Eller har de? Kampanjbild.

Vi lever i tron att nästan alla har brandvarnare, vilket också Räddningsinstitutets medborgarundersökningbost om finländarnas räddningsattityder (Suomalaisten pelastusasenteet 2020) visar. Enligt undersökningen uppger 96,5 procent av finländarna att de har en brandvarnare i sin bostad.

– I verkligheten är situationen inte så här bra. I vår undersökning, som vi gjorde tillsammans med ARA, upptäckte vi att 70 procent av hyresbostäderna har brister i fråga om brandvarnare – det finns inte tillräckligt många, de fungerar inte, de är för gamla eller felaktigt installerade, säger Kari Telaranta, SPEK:s ledande expert.

– 63 procent av de bostäder där det förekommit dödlig bostadsbrand hade dessutom ingen brandvarnare alls, eller brandvarnare som inte fungerade. I statistiken har man beaktat alla bostadsbränder under åren 2009–2018, där man kände till huruvida brandvarnaren fungerade eller inte, fortsätter Telaranta.

Dessa forskningsresultat stöds också av Räddningsväsendets statistik som visar att hälften av alla bostadsbränder i bostadsbolag* under de senaste fem åren inträffade i bostäder som saknade brandvarnare helt eller hade brandvarnare utan batteri eller brandvarnare som inte fungerade. Antalet bostadsbränder i bostadsbolag uppgick till nästan 8 300 under åren 2016–2020.

Brandvarnare en effektiv metod för att minska dödliga bränder och ekonomiska skador

En brand hos grannen är livsfarlig för alla boende i huset. Brandvarnaren förhindrar inte brand, men den kan rädda liv samt förhindra stora egendomsskador och att bostäderna blir obeboeliga under en lång tid.

En brand som börjat i en enskild lägenhet i bostadsbolaget kan till exempel förorsaka

  • spridning av branden till andra bostäder via trapphuset eller ett trasigt fönster
  • dödsfall även i andra bostäder eller i trapphuset
  • skador på angränsande lägenheter på grund av brand, rök och släckningsvatten
  • bostäder som måste renoveras och som är obeboeliga i över ett år
  • avbrott i hyresvärdars hyresintäkter under en lång tid.

Fungerande brandvarnare ger de boende tid för förhandssläckning och för att rädda sig själva, och ofta väcker de även grannarna vid en olycka. Fungerande brandvarnare är en säkerhetsfråga för alla boende i huset.

Bostadsbolag uppmuntras ta ett större ansvar för bostädernas brandvarnare

I de flesta bostadsbolag faller ansvaret för brandvarnare på de boende själva. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK, Finlands Fastighetsförbund, Fastighetsförvaltningsförbund och LokalTapiola driver en gemensam kampanj för att uppmuntra bostadsbolagen att ta större ansvar i frågan och installera brandvarnare i alla sina bostäder.

Bostadsbolagen har tillgång till information och material för installation av brandvarnare i alla bostäder. Webbplatsen Brandsäkert bostadsbolag har till exempel en räknare, med vilken man kan räkna ut hur många brandvarnare som behövs. Sidan föreslår även tre olika typer av brandvarnare och nämner både fördelar och nackdelar för respektive alternativ. Det finns också exempel på var brandvarnarna borde installeras utifrån bostadens planritning. Sidan har också exempel på hur ett initiativ till bolagsstämman kan se ut, så att man enkelt kan ta upp frågan på bolagsstämman.

 

* Statistiken omfattar bostadsbränder i två eller flera bostäder, där man kände till huruvida brandvarnaren fungerade eller inte.