Nyheter

Evenemanget En Dag På Brandstationen ordnas lördagen den 26 november på ungefär 380 brandstationer runt om i Finland. Det glada evenemanget, där hela familjen får ha det trevligt och samtidigt lära sig om brandsäkerhet, ordnas nu för femtonde gången. Evenemangsplatserna finns på nätet på adressen paloturvallisuusviikko.fi/sv. Brandsäkerhetsveckan pågår 26.11–1.12.

– På evenemangen får besökarna bekanta sig med brandkårens verksamhet och med brandutrustningen. Vid de olika aktivitetspunkterna får man lära sig viktiga brandsäkerhetsfärdigheter, så som att se till att brandvarnaren fungerar och förbereda sig för strömavbrott. Det är också möjligt träna på förstahandssläckning, berättar Marjo Rinne, kampanjkoordinator vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

En Dag på Brandstationen firar 15-årsjubileum

En Dag på Brandstationen ordnades första gången 2008. Under årens lopp har antalet besökare hållit sig på ungefär 120 000. Efter två år av coronapandemi öppnar rekordmånga brandstationer sina dörrar.

– Evenemanget ordnas på nästan 400 brandstationer. Det är verkligen många och det säger något om brandkårernas önskan om att få träffa invånarna på sina orter och främja deras säkerhetsfärdigheter, berättar Rinne glatt.

15-årsjubileet till ära har evenemanget en ny framtoning och nya aktivitetspunkter.

Den virtuella brandstationen, som är öppen 20.11–3.12 ger alla en möjlighet att uppleva En dag på brandstationen virtuellt från sin egen soffa. Den virtuella brandstationen finns på adressen https://paloturvallisuusviikko.fi/sv/en-dag-pa-brandstationen/.

Brandvarnare temat för Brandsäkerhetsveckan

Brandsäkerhetsveckan har brandvarnare som tema i år. Temat har valts utifrån räddningbranschens observationer och undersökningar som visar att det finns för får brandvarnare i hemmen.

Kring temat har man skapat den finurliga utmaningen Brandvarnardansen, #palovaroititintanssi, som ska få alla att testa sina brandvarnare hemma. Alla finländare uppmanas testa sina brandvarnare på Brandvarnardagen 1.12 kl. 18.00.

Temat tas också upp under En Dag på brandstationen-evenemangen.

Öppettiderna och adresserna till de stationer som deltar i En Dag på brandstationen finns på adressen https://paloturvallisuusviikko.fi/sv/en-dag-pa-brandstationen/.

Förra året besökte sammanlagt 100 000 personer live-evenemangen och den virtuella brandstationen. Evenemanget ordnades på 140 brandstationer.

Brandsäkerhetsveckan koordineras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Räddningsverken, räddningsförbunden, inrikesministeriet, EHYT rf, Organisationsnätverket för förebyggande rusmedelsarbete, Kyrkostyrelsens enhet Diakoni och samhälle, Finlands fastighetsförbund, Finlands Egnahemsförbund, Finlands Brandbefälsförbund, Sotningsbranschens Centralförbund och Centralförbundet för de gamlas väl deltar i samarbetet. Brandsäkerhetsveckan finansieras av Brandskyddsfonden.