Nyheter

Bostadsfastighetsägare, såsom bostadsaktiebolag, har två år på sig att planera anskaffningen av brandvarnare till sina bostäder, samt varnarnas service och underhåll. Från och med början av 2026 överförs dessa skyldigheter i räddningslagen till bostadsaktiebolagen. Den boende ansvarar även i fortsättningen för att kontrollera att brandvarnarna fungerar. Den boende ansvarar också för att rapportera brister och fel. Fredag 1.12 uppmärksammas Brandvarnardagen.

Alla bostäder bör ha ett tillräckligt antal fungerande brandvarnare. Bostadsbolagen behöver inte byta ut batteridrivna brandvarnare mot nätströmsdrivna brandvarnare i samband med anskaffningar och underhåll. Fungerande brandvarnare behöver inte nödvändigtvis bytas ut mot nya. Bostadsbolaget ansvarar dock för alla brandvarnare.

De brandvarnare som anskaffas kan antingen vara batteridrivna eller anslutas till elnätet. Skyldigheten att skaffa brandvarnare gäller inte allmänna utrymmen i ett bostadshus.

– Det viktigaste är att brandvarnare installeras i alla bostäder, att antalet varnare per bostad är tillräckligt och att de underhålls planenligt, framhåller Ilpo Leino, äldre sakkunnig vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Övergångsperioden behövs för förberedelser

Den övergångsperiod på två år som anges i lagen kommer att gynna många som äger en bostadsbyggnad. Det är viktigt att bostadsbolagen förbereder sig under övergångsperioden så att de kan ta sitt ansvar genast från början av 2026.

– Uppgiften är inte omöjlig, men ett och annat behöver göras. Det är bra att börja med att kartlägga behovet av brandvarnare i varje bostad. Då kontrollerar man antalet fungerande brandvarnare, bostadens storlek och form, samt saker som utgör en särskild brandrisk, säger Leino.

Varje våning i bostaden ska ha tillräckligt många brandvarnare. Behovet av antalet brandvarnare uppskattas också på basis av bostadens form och brandrisker, till exempel i samband med laddning av batterier.

SPEK rekommenderar att en brandvarnare installeras i varje sovrum och i farstun. Om bostaden har flera våningar bör brandvarnaren installeras nära trappan. Dessutom kan brandvarnare placeras i vardagsrummet, eftersom det ofta finns elektriska apparater där.

Bostadsbolagen får ett täckande informationspaket för planering av anskaffning av brandvarnare

SPEK har i samråd med ett expertnätverk tagit fram stödmaterial för bostadsfastigheter. Materialet kan användas när anskaffning och underhåll av brandvarnare planeras. Bland annat kommer frågor och svar att publiceras i syfte att tillhandahålla stödinformation för beslutsfattandet i bostadsaktiebolag. Materialet publiceras på spek.fi i slutet av januari.

Ta hand om din egen livvakt på brandvarnardagen 1.12

Brandsäkerhetsveckan avslutas med Brandvarnardagen på fredag 1.12. För närvarande ligger det största ansvaret för anskaffning och underhåll av hemmets brandvarnare hos de boende. Därför bör var och en kontrollera att det finns en brandvarnare i hemmet och att den fungerar.