Nyheter

Enligt studier och statistik saknar alltför många hem fungerande brandvarnare. Till exempel har upp till 70 procent av hyresbostäderna saknat fungerande brandvarnare när de varit på den boendes ansvar. Enligt uppgifter som räddningsverken samlat in från brandplatser har endast hälften av bostäderna haft fungerande brandvarnare. Under Brandsäkerhetsveckan kommer brandvarnarna förhoppningsvis att testas i alla hem. Brandsäkerhetsveckan pågår 26.11–1.12.

I vanliga finländska hem ligger ansvaret för inköp och underhåll av brandvarnare på husägaren, när brandvarnarna är batteridrivna och inte anslutna till elnätet.

– Situationen kan förändras i och med den nya räddningslagen som behandlas av riksdagen. Tills vidare ansvarar de boende för att brandvarnarna i deras hem är tillräckligt många och att de fungerar, säger Ilpo Leino, äldre sakkunnig vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Under Brandsäkerhetsveckan gör #palovaroitintanssi det roligt att testa brandvarnare

Den riksomfattande Brandsäkerhetsveckan har brandvarnare som tema. Målet är att alla hem ska ha fungerande brandvarnare. Frågan är allvarlig, men under Brandsäkerhetsveckan vill man också bidra till ämnet med humor och dansglädje.

Brandsäkerhetsveckan kommer att gå ut med en utmaning på sociala medier där det gäller att framföra en godmodig brandvarnardans och samtidigt testa brandvarnare. Fyra kändisar på sociala medier medverkar i utmaningen: brandmannen och pull-up-mästaren Joonas Mäkipelto, akutvårdaren Jenni Mikkola, DJ:n Windows95man Teemu Keisteri och buktalaren Sari Aalto.

– Brandvarnardagens höjdpunkt är 1.12 är klockan 18. Då hoppas Brandsäkerhetsveckans kampanjteam att brandvarnarna tjuter i alla hem i Finland, det vill säga att de testas genom att trycka på testknappen, säger Juha Hassila, expert vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

En brandvarnare är en billig och bra livvakt som också skyddar grannarnas liv

Brandvarnarna skyddar inte bara livet och hälsan hos dem som bor i bostaden, utan också grannarnas säkerhet i samma hög- eller radhus, samt även den gemensamma egendomen.

– En lägenhetsbrand begränsar sig sällan till endast en lägenhet, utan kan orsaka skada annanstans också. Grannlägenheterna kan få omfattande skador av elden, röken och släckvattnet och i värsta fall kan liv gå förlorade, framhåller Leino.

Brandvarnarna bör testas regelbundet med testknappen, och vart 5–10:e år bör varnarna ersättas med nya. Eftersom brandvarnare är elektriska apparater kan de gå sönder eller få driftsstörningar på grund av ålder. Studier visar att gamla brandvarnare inte fungerar tillförlitligt.

Fler brandvarnare behövs – en räcker sällan

Vanligen behövs det fler än en brandvarnare. Även om minimikravet i lagen är en brandvarnare för varje 60 kvadratmeter i varje våning, ger en installation enligt antalet kvadratmeter sällan tillräcklig säkerhet.

– SPEK rekommenderar att brandvarnare installeras i varje sovrum, vid utrymningsvägar, det vill säga i tamburen och i vardagsrummet, eftersom det ofta finns elapparater där, och i alla våningar nära trappan i bostäder med flera våningar.

Brandsäkerhetsveckan koordineras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Räddningsverken, räddningsförbunden, inrikesministeriet, EHYT rf, Organisationsnätverket för förebyggande rusmedelsarbete, Kyrkostyrelsens enhet Diakoni och samhälle, Finlands fastighetsförbund, Finlands Egnahemsförbund, Finlands Brandbefälsförbund, Sotningsbranschens Centralförbund och Centralförbundet för de gamlas väl deltar i samarbetet. Brandsäkerhetsveckan finansieras av Brandskyddsfonden.