Nyheter

Under ett strömavbrott bör man undvika att tappa vatten i avloppet på grund av risk för översvämning. Spola inte toaletten och tappa vattnet från kranen i en hink. Vid ett strömavbrott kan vattenförsörjningen fortsätta en tid eller upphöra direkt. Följ informationen och instruktionerna från ditt vattenverk, eftersom de kan variera områdesvis.

Käsiä pestään hanan alla ämpärin yläpuolella.

– Under ett kortare strömavbrott på t.ex. två timmar fortsätter vattenförsörjningen med normalt eller något lägre tryck i de flesta hushållen. Vattnet kan då användas som dricksvatten som vanligt och vattnets kvalitet påverkas inte, säger Essi Kulju, beredskapsexpert vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Även ett kortare strömavbrott påverkar dock hanteringen av avloppsvatten, eftersom de elektriska pumpar som används för att transportera vattnet till reningsverken slutar fungera. Då kan avloppsvattnet inte transporteras vidare i röret, om inte pumpen har en reservgenerator.

– Vatten ska helst inte tappas i avloppet under ett strömavbrott. På så sätt kan vi förhindra att avloppsvattnet svämmar över i miljön eller i fastigheter.

Vattenverket eller kommunen meddelar på sina webbplatser om ett strömavbrott orsakar störningar i vattendistributionen eller vattenförsörjningen. Vid ett strömavbrott är det därför bra att följa informationen. Många vattenverk har också en sms-tjänst för störningar som konsumenter kan ansluta sig till.

Tappa kranvattnet i en hink

Om vattenförsörjningen fungerar under strömavbrottet kan kranvatten användas för t.ex. handtvätt och matlagning. En hink, ett fat eller annan behållare placeras under kranen så att vatten inte hamnar i avloppet. När strömmen igen fungerar kan behållaren tömmas i avloppet.

Undvik att duscha eller bada under ett kort strömavbrott. Annan riklig konsumtion av vatten bör också undvikas.

– Det är en bra idé att reservera dricksvatten på flaska till alla i hushållet, trots att vattenförsörjningen kanske fungerar vid ett kort strömavbrott. Vid ett långt strömavbrott upphör också vattenförsörjningen, och för det är det bra att reservera 6–10 liter vatten per person, framhåller Kulju.

Även rena behållare behövs. De kan användas för att hämta vatten från vattenpunkter, som kommunen ordnar vid längre vattenavbrott.

Undvik att spola toaletten

Även under ett kort strömavbrott finns det behov av toalett. Det går bra att använda den, men den ska inte spolas förrän strömmen återvänder. Toalettpappret slängs i en sopkorg för att förhindra att toalettstolen stockas.

Om strömavbrottet varar länge eller om toaletten används flera gånger kan en sopsäck placeras i toalettstolen, under sitsen. Lägg i något i påsen som absorberar vätska, t.ex. toalettpapper, äggkartong eller tidningspapper. Slut säcken väl och lägg den i dubbla plastpåsar. Den yttersta påsen tillsluts noggrant och sorteras i blandavfallet.

– God handhygien är viktigt också under ett strömavbrott. Om det kommer vatten ur kranen kan man tvätta händerna ovanför en hink. Annars kan man använda våtservetter och handsprit, tipsar Kulju.