Liesipalojen syttyminen ja ehkäisy -hanke

Kokonaiskuva liesipalojen syistä ja ehkäisystä

Liesipalojen syttyminen, vaikutukset ja ehkäisy -hankkeessa luodaan kokonaiskuva liesipalojen syistä ja niiden ennaltaehkäisystä. Lisäksi hankitaan tietoa siitä, millaista asumisturvallisuus on pienten huoneistopalojen jälkeen.

Hankkeessa toteutetaan kokeellinen tutkimus. Se kohdistetaan sekä palon syttymismekanismeihin että palon jälkeiseen asumisturvallisuuteen.

Tutkimuskohteina ovat pienet, alkuvaiheessa sammutetut tulipalot, joita on lukumääräisesti paljon. Niiden jälkeen monet asukkaista haluavat jäädä asumaan kotiinsa, kun huoneisto on tuuletettu. Tärkeä kysymys on, onko se turvallista.

Hankkeessa halutaan kehittää pelastuslaitosten tarpeisiin sopiva työkalu, jolla voidaan arvioida asunnon asumisterveellisyyttä palon jälkeen ja väistötilojen tarvetta.

Hankkeen osatavoitteet:

  1. Luoda kokonaiskuva liesiturvallisuuden vaarantavista erehdyksistä ja unohduksista.
  2. Luoda ymmärrys keittotasoihin liittyvistä syttymismekanismeista ja niiden ehkäisystä.
  3. Luoda käsitys liesipalojen ja ylikuumentumisten aiheuttamista terveysvaikutuksista.
  4. Tuottaa turvallisuussuosituksia sekä video- ja kuvamateriaalia ja tapausesimerkkejä turvallisuuskoulutusta ja valistusta varten.

Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto, ja sen vastuullisena johtajana toimii professori Simo Hostikka. Muut yhteishankkeen toteuttajat ovat Pelastusopisto, SPEK ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES.

Yhteyshenkilöt

Kari Telaranta, johtava asiantuntija

Tarja Ojala, erikoistutkija

Laura Kuurne, erikoistutkija