Pohjoismainen yhteistyö

Edistämme pohjoismaista yhteistyötä

Pohjoismaisen yhteistyömme kantavana ajatuksena on, että kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä rooli Pohjoismaissa. Siten aktiivinen kansalaisyhteiskunta on tärkeä myös pelastusalan kehittymisen kannalta.

Osaavat yksilöt ja yhteisöt edistävät laajemmin yhteiskunnan joustavuutta ja kapasiteettia vastata monimutkaistuvan maailman haasteisiin. Modernit riskit eivät kunnioita kansallisia rajoja tai tunne hallinnonalojen välisiä rajoja. Tämä edellyttää, että valtioiden ja viranomaisten välisen yhteistyön lisäksi myös kansalaisjärjestöt tiivistävät yhteistyötään.

Tutkimusta, varautumista ja onnettomuuksien ehkäisyä

Pohjoismainen toimintamme jakaantuu neljään osa-alueeseen:

1. Varautuminen ja väestönsuojelu

Solmimme pohjoismaisten varautumisjärjestöjen kanssa yhteistyösopimuksen, jolla tuemme kansalaisten osallisuutta turvallisuudessa ja edistämme tiedon saantia sekä koulutusaineistojen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Haluamme muiden järjestöjen kanssa tarjota osaamisemme ja verkostomme myös viranomaisten käyttöön ja toivomme, että tiedonvaihtoa sekä yhteyksiä viranomaisten ja järjestöjen välillä kehitetään aktiivisesti.

Sopimuksen osapuolet ovat SPEKin lisäksi Civilförsvarförbundet Ruotsista, Beredskabsforbund Tanskasta sekä pelastuspalvelujärjestöjen yhteenliittymä FORF Norjasta. Lisäksi toimimme yhteistyössä islantilaisen ICE-SAR:n (Icelandic Association for Search And Rescue) kanssa.

2. Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisyssä pyrimme rakentamaan konkreettista pohjoismaista yhteistyötä. Merkittävin yhteistyömuoto on tulityökorttien yhteispohjoismainen voimassaolo Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Tulityökoulutus on erinomainen esimerkki laajamittaisen turvallisuuskoulutuksen hyvistä tuloksista.

3. Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoimintamme on linkittynyt vahvasti pohjoismaiseen tutkimukseen.
SPEK toimii varajäsenenä ruotsalaisen palotutkimukseen keskittyvän Brandforskin hallituksessa. Brandforskin tehtävänä on rahoittaa, käynnistää ja monitoroida palotutkimusta.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa teemme myös yhteistyötä mm. tanskalaisen DBI:n (The Danish Institute of Fire and Security Technology) kanssa. DBI on paloturvallisuuteen ja palonehkäisyyn keskittyvä tietokeskus, joka keskittyy tiedon tuottamiseen ja on mukana palonehkäisyn standardoinnissa.

4. Kampanjat ja turvallisuusviestintä

Paloturvallisuusviestinnän pohjoismainen yhteistyö on reilun kahden vuoden ajan kulkenut aimo harppauksin eteenpäin. Kampanjoissa ja turvallisuusviestintämateriaaleissa on paljon sisältöä, jota voidaan hyödyntää soveltaen eri pohjoismaissa. Esimerkiksi Paloturvallisuusviikon Päivä Paloasemalla -tapahtuman juuret ovat Norjassa.

Yhteistä pohjoismaista palovaroitinpäivää vietetään vuosittain 1.12. Tavoitteena on herättää keskustelua paloturvallisuudesta ja innostaa ihmisiä ottamaan henkilökohtaisesti vastuuta omasta paloturvallisuudestaan.

Tutustu Paloturvallisuusviikkoon ja sen Päivä Paloasemalla -tapahtumiin ja Palovaroitinpäivään:

Yhteyshenkilöt:

Heli Hätönen, kehittämispäällikkö, Tulityökoulutus

Juha Hassila, viestinnän asiantuntija, Paloturvallisuusviikko