Pelastusalan vapaaehtoistoiminta Itämeren alueella

Meren rantaa.

Pelastusalan vapaaehtoistoiminta Itämeren alueella

Yhteishankkeen tavoitteena on edistää yhteiskunnallista resilienssiä ja varautumista luonnon ja ihmisten aiheuttamissa onnettomuuksissa kehittämällä viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintaa.

Lisäksi tavoitteena on luoda tilannekuva pelastusalan vapaaehtoistoiminnan tilasta Itämeren alueella ja laatia suositukset vapaaehtoisuuden huomioimiseen järjestöjen ja viranomaisten yhteistoiminnassa.

Hankkeen erityisessä fokuksessa ovat paikallisviranomaiset ja vapaaehtoistoiminta ja vapaaehtoistoimijat pelastus- ja turvallisuusalalla ja väestönsuojaamisessa. Hankkeen rahoittaa ulkoministeriö.

Suosituksilla tuetaan yhteistoiminnan kehittämistä

Ensimmäisessä toimenpidevaiheessa kartoitetaan pelastusalan vapaaehtoistoiminnan nykytilanne Itämeren alueella. Tilannekuva kootaan haastatteluilla ja kyselyillä Itämeren valtioissa. Toisessa vaiheessa tilannekuva käydään läpi ja analysoidaan siinä esille nousseita teemoja ja haasteita.

Näiden pohjalta laaditaan suositukset yhteistoiminnan edistämiseksi ja vapaaehtoiskulttuurin elinvoimaisuuden mahdollistamiseksi. Suosituksissa huomioidaan sekä kansalliset että kansainväliset yhteistoiminnan tarpeet ja erityiskysymykset.

Kolmannessa vaiheessa suositukset jalkautetaan Itämeren alueen pelastustoimijoille sekä kartoitetaan rahoitusinstrumentteja hankkeen laajentamiseksi Euroopan tasolle.

Hankekumppanit:

  • Frederiksborg Brand Og Redning, Tanska
  • Danish Civil Protection League, Tanska
  • Liepaja Municipal Police/ Union of the Baltic Cities (Safe Cities Commission), Latvia

Yhteyshenkilöt:

Taina Hanhikoski, erityisasiantuntija, kansainvälinen toiminta

Kaisa Eskelinen, tutkija