Vaaramerkki ja suojautuminen

Vaaramerkki on hätäilmoitus

Vaara- ja hätätilanteissa viranomaiset varoittavat väestöä yleisellä vaaramerkillä ja viranomaistiedotteilla. Suojautuminen lähimpiin sisätiloihin ja ohjeiden mukainen toiminta vaaratilanteessa on ensimmäinen ja yleensä riittävä suojautumiskeino. Sisätiloja ovat koti, koulu, työpaikka tai muu rakennus.

Kun kuulet yleisen vaaramerkin:

Yleinen vaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki. Se kuuluu väestöhälyttimistä ja varoittaa ulkona olevaa väestöä uhkaavasta, välittömästä vaarasta.

  • Siirry sisälle. Pysy sisällä.
  • Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto.
  • Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
  • Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
  • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, ettet joutuisi vaaraan matkalla.

Esimerkkejä tilanteista, joissa vaaramerkki annetaan:

  • suuret tulipalot, joissa syntyy runsaasti myrkyllistä savua
  • kaasuvaara, kun esim. tiellä on tapahtunut vaarallisten aineiden onnettomuus
  • säteilyvaara, esim. ydinvoimalaonnettomuus
  • muut tilanteet, joissa väestöön kohdistuu välitön uhka