Paloturvallisuus lomalla

Vuokramökki tai Airbnb-asunto – vaadi turvallisuutta

Sinä voit vaikuttaa siihen, että turvallisuuden perusasiat ovat kunnossa myös loma-asunnossa.

Kun saavut perille, tee ensimmäiseksi turvatarkastus

Tarkista palovaroittimien toiminta painamalla testipainiketta. Toiminnanharjoittajan velvollisuus on huolehtia palovaroittimen toimintakunnosta. Jos huomaat puutteita, ota välittömästi yhteyttä toiminnanharjoittajaan.

Selvitä loma-asuntoa vuokratessasi

  • onko asunnossa riittävä* määrä toimivia palovaroittimia
  • onko asunnossa alkusammutusvälineet, kuten käsisammutin ja sammutuspeite
  • pääseekö asunnon ovista ja ikkunoista poistumaan ilman avainta
  • asunnon tarkat osoitetiedot, jotta voit hälyttää apua

Varmista, että asunnossa on toimivat alkusammutusvälineet ja että kaikki osaavat käyttää niitä. Sammutuspeite ja käsisammutin ovat tehokkaita alkusammutusvälineitä myös mökkiolosuhteissa.

Selvitä sähkö- ja kaasulaitteiden sekä tulisijan käyttöohjeet, jotta osaat käyttää niitä oikein ja turvallisesti. Jos käyttöohjeet puuttuvat, pyydä ne toiminnanharjoittajalta.

Varaudu pelastautumaan tulipalosta ja huolehdi, että muutkin tietävät, miten palotilanteessa toimitaan. Selvitä kaikki poistumisreitit ja varmista, että poistuminen on mahdollista ilman avainta ja että varateiksi tarkoitetut ikkunat ovat myös esteettä avattavissa.

Sopikaa kokoontumispaikka. Mieti, kuka huolehtii lapsista ja vanhuksista, kuka soittaa hätänumeroon ja kuka ryhtyy alkusammutukseen.

Palovaroittimien määrä *

On suositeltavaa, että jokaisessa makuutilassa ja eteisessä on palovaroitin. Palovaroittimia tulee lain mukaan olla vähintään yksi jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden jokaisessa kerroksessa.