Kotien varautuminen ja paloturvallisuus

Varautuminen on pärjäämistä

Kun varaudut onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin, pärjäät niissä paremmin. Esimerkiksi tulipalo, myrsky, lakko tai sähköjen katkeaminen saattaa yllättää, ja vaikutukset kodin arkeen voivat olla hyvinkin merkittäviä.

Kodin varautuminen on tietoa, taitoa ja tarvikkeita.

Varautumisessa on tärkeää, että tiedät, mitä pitää tehdä ennalta, osaat toimia oikein ja sinulla on tarvittavat välineet tilanteessa pärjäämiseen, ovat ne sitten alkusammutusvälineitä, ensiapulaukku, aggregaatti tai hiekkasäkkejä.

Varautuminen tarkoittaa myös perusasioiden jatkuvaa turvaamista, kuten kotivaraa, lääkkeitä ja muita välttämättömyystarvikkeita. Veden varastoimista ja kuljettamista varten on hyvä olla kannellisia sankoja, ja ruokaa kannattaa hankkia kerralla useamman päivän varalle.

Tee arjestasi paloturvallinen

Paloturvallisuudesta huolehtiminen on helppoa. Jo tieto ja ymmärrys palon syttymissyistä auttavat ennaltaehkäisemään tulipaloja.

Huolehdi näistä:

  • Hanki kotiisi riittävä määrä palovaroittimia ja pidä ne toimintakunnossa.
  • Tunne tie turvaan – suunnittele poistumistiet ja harjoittele niissä kulkemista.
  • Pidä alkusammutusvälineet helposti saatavilla ja opettele käyttämään niitä.

Hanki kotiisi riittävä määrä palovaroittimia

SPEK suosittelee, että palovaroittimet sijoitetaan kaikkiin makuuhuoneisiin ja eteiseen. Ylemmissä kerroksissa palovaroitin sijoitetaan makuuhuoneiden lisäksi portaikon yläpuolelle. Jokaisessa kerroksessa on kuitenkin oltava vähintään yksi toimiva palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohti. Huolehdi, että palovaroittimissa on toimiva paristo. Testaa palovaroitinten toiminta kuukausittain painamalla testinappia.

Tunne tie turvaan – suunnittele poistumistiet huolella

Kaikkien asukkaiden on tunnettava kodin poistumisreitit tulipalotilanteessa. Ellei tulipalo ole reitin varrella, voidaan käyttää normaalia poistumistietä. Jos pelastautuminen ei ole sitä kautta mahdollista, perheenjäsenten on tiedettävä vaihtoehtoiset pelastautumisreitit.

Poistumisteiden on oltava myös esteettömät, sillä aikaa pelastautumiseen on vain pari, kolme minuuttia. Sopikaa myös yhteisestä kokoontumispaikasta. Sillä tavoin näette, että kaikki ovat päässet turvaan.

Pidä alkusammutusvälineet helposti saatavilla

Hanki kotiin riittävä määrä sammutuspeitteitä ja käsisammuttimia. Sijoita ne niin, että ne ovat helposti saatavilla ja opettele myös käyttämään niitä. Sammuta palon alku, jos voit, mutta älä vaaranna omaa turvallisuuttasi.