Uutiset

Tieturva 1- ja Tieturva 2 -pätevyyskoulutukset suoritetaan molemmat nykyisin verkkokoulutuksina. Väylävirasto edellyttää Tieturva 1 -peruskurssin käymistä tie- ja katualueella työskenteleviltä. Jos työntekijä on vastuussa tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta, hänen tulee lisäksi suorittaa Tieturva 2 -jatkokurssi. Koulutukset ovat maksuttomia.

Koulutukset antavat tiealueella työskenteleville valmiuksia tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen.

Tieturva 1 -koulutuksen voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi. 

Tieturva 2 -koulutuksen voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Todistuksen Tieturva-koulutuksen suorittamisesta voi koulutuksen jälkeen tulostaa itselleen tai tallentaa tietokoneelleen.

Tieturvapätevyyden voimassaoloa voi kysyä SPEKin rekisteripalveluista turvallisuuskortit@spek.fi tai 09 4761 1301. 

Lue myös