Tietosuoja

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Timo Sovanen etunimi.sukunimi@spek.fi

Rekisterinpitäjä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
spekinfo@spek.fi, p. 09 476 112

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu. Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi saat tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta:

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Tietoja tarvitaan asiakas-, jäsen- ja koulutuspalveluiden toteuttamiseen, yhteydenpitoa varten, erilaisten suoritetietojen ja seurannan ylläpitämiseen, koulutusten laadun varmistamiseen sekä koulutuksen ja toiminnan kehittämiseen.

Tarkempaa tietoa SPEKin järjestelmissään käsittelemistä henkilötiedoista on koottu tämän sivun loppuun.

Tietoja käsittelevät SPEKin työntekijät sekä erikseen sovitut yhteistyökumppanit, joiden kanssa SPEK on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Palveluiden käyttäjän oikeudet

Palveluiden käyttäjänä sinulla on oikeus saada tietoa siitä, mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle.

1. Oikeus tarkistaa omat tiedot
Voit pyytää ja saada nähtäväksesi palveluihin tallennetut henkilötietosi tekemällä tietopyynnön kirjeellä, sähköpostitse tai puhelimitse.

2. Tietojen oikaiseminen tai täydennys
Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Kerro meille, mikä tieto on virheellinen ja miksi sekä miten tietoja tulisi muuttaa. Tai kerro, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten.

3. Käsittelyn rajoittaminen
Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

4. Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön
Voit kirjallisesti pyytää meitä poistamaan tietosi palvelusta. Uutiskirjeiden tilaustietosi voit itse poistaa milloin tahansa peruuttamalla tilauksen linkistä, joka löytyy jokaisesta lähetetystä uutiskirjeestä.

5. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu
Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Linkki tietosuojavaltuutetulle on ylempänä tällä sivulla.

Tallennetut henkilötiedot

Verkkosivusivustojen kävijäseuranta

Sivustojen kävijäseuranta ei suoraan kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voidaan tunnistaa. Joissain tapauksissa IP-osoitetta voidaan pitää henkilötietona.

IP-osoitteen lisäksi sivustojen käytöstä kerätään vain yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Näitä tietoja ovat ladatut sivut tai dokumentit, vierailun ajankohta ja kesto sekä verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.

Verkkosivuvierailujen seuranta toteutetaan Matomo-analytiikkapalvelun avulla, josta saatavia tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Joillain sivustoillamme käytämme myös Googlen analytiikkapalveluita.”

Joillekin sivuston sivuille on upotettu sivuston ulkopuolinen sovellus, kuten sosiaalisen median syöte, video tai podcast. Näissä sovelluksissa käytetään evästeitä, jotka välittävät tiedon sivun latauksesta kolmannelle osapuolelle.

72 tuntia -koulutusrekisteri

Rekisteriä koskevat kysymykset ja palaute: 72tuntia@spek.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterillä ylläpidetään tietoja 72 tuntia -koulutuskonseptiin liittyvistä kouluttajista, kurssinjohtajista ja kouluttajaorganisaatioista. Järjestelmään kerätään ne tiedot, joita SPEK tarvitsee hoitaessaan koulutuksiin liittyvää asiakaspalvelua, koulutuksen laadun varmistamista ja koulutusten seurantaa. Tietoja käytetään myös koulutuksen kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään koulutetuista etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikkakunta ja tieto siitä, jos hän edustaa jotain organisaatiota. Lisäksi rekisteriin kerätään tietoja koulutetun käymistä koulutuksista sekä rekisteröidyn antamista suostumuksista.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään suoraan koulutetulta itseltään. Koulutetut ovat antaneet suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten. Koulutetuilla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyn informointi
72 tuntia -kouluttajakoulutukseen osallistuvalle ilmoitetaan, että hänen tietonsa tallennetaan koulutusrekisteriin ja että niitä käytetään koulutuksen asiakaspalveluun ja koulutuksen seurantaan. Koulutukseen osallistuvalle ilmoitetaan myös, että kouluttajahaussa julkaistaan tietoja vain hänen kirjallisella suostumuksellaan. Muuhun 72 tuntia -koulutukseen osallistuvalle tai osallistuneelle toimitetaan tiedot henkilötietojen käsittelystä silloin, kun tietoja kerätään. Henkilötietojen käsittelyä koskeva rekisteriseloste on saatavilla 72 tuntia -verkkosivulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja annetaan vain koulutetun suostumuksella www.72tuntia.fi -sivuston kouluttajahakuun ja siihen vain nimen ja sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron sekä vapaaehtoisesti taustaorganisaation osalta. Kouluttaja voi pyytää koska vain tietojensa poistamisen julkisesta kouluttajahausta. Rekisterinpitäjä luovuttaa koulutuksen suorittaneiden koulutustietoja Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen oikaiseminen tai poistaminen
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojensa poistamista. Tiedon korjaamispyynnön voi tehdä sähköpostitse, jolloin korjauspyyntö ohjautuu rekisterinpitäjälle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. SPEKin tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Päivitetty 9.2.2023

Palontorjuntatekniikan uutiskirjerekisteri

Rekisteriä koskevat kysymykset ja palaute: tekniikka@spek.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri koostetaan https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/ -sivulla olevista uutiskirjeen tilaajien jättämistä yhteystiedoista ja käsittelyn tarkoituksena on uutiskirjeiden lähettäminen uutiskirjeen tilanneille henkilöille. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä tilaajien tietoja käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötietoja säilytetään uutiskirjeen tilauksen voimassaolon ajan.

Henkilötietojen vastaanottajat
Uutiskirjeen tilaajien tiedot ovat tallessa Emaileri-palvelulla ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöllä.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää uutiskirjeen tilaajien etunimen, sukunimen ja sähköpostiosoitteen.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan www.spek.fi/palontorjuntatekniikka -sivulla olevista uutiskirjeen tilaajien jättämistä yhteystiedoista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen oikaiseminen tai poistaminen
Tietoja voidaan oikaista tai poistaa uutiskirjeen tilaajan vaatimuksesta. Uutiskirjeen tilauksen voi peruuttaa koska tahansa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. SPEKin sekä Emailerin tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Päivitetty 26.8.2020

SPEK-Priima rekisteri

Rekisteriä koskevat kysymykset ja palautex: koulutuspalvelut@spek.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
SPEKin järjestämien verkkokurssien suoritetietojen ylläpitäminen.

Rekisterin tietosisältö
Oppilaasta kerätään seuraavat tiedot: Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja
kurssilajikohtainen suoritusmerkintä. Lisäksi oppilaalla on halutessaan mahdollisuus lisätä
rekisteriin oma kuvansa, ammatti ja yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Oppilaan tiedot siirtyvät HAKA-kurssinhallintarekisteristä oppilaan kurssille ilmoittautumisen
yhteydessä syöttämistä tiedoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Oppimisympäristössä tehdyt suoritteet siirtyvät HAKA-kurssinhallintarekisteriin henkilön
tietoihin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin pitäjän suojauksen periaatteet
Palvelun tarjoaja (Discendum) noudattaa vähintään KATAKRI-kriteeristön perusvaatimuksia.
Palvelun tarjoaja huolehtii toimintavarmuudesta ja suojauksesta voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesi. Palveluntarjoaja on kouluttanut henkilöstönsä tietosuoja-asetuksen
sisällön osalta. Lisäksi kaikki henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet
noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Rekisteröity voi kirjautua
omilla tunnuksillaan ja tarkastella omia tietojaan. Tunnukset hän voi tilata rekisteriin
tallennettuun sähköpostiosoitteeseensa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään
koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, tietojen
siirtämiseen järjestelmästä toiseen sekä oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli
voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyt edellytykset täyttyvät.

Päivitetty 21.9.2020

SPEK uutiskirjeen tilaajarekisteri (SPEKsi)

Rekisteriä koskevat kysymykset ja palaute: tiedotus@spek.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterillä ylläpidetään tietoja uutiskirjeen tilaajista. Järjestelmään kerätään ne tiedot, joita SPEK tarvitsee uutiskirjeen lähettämistä varten.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään tilaajien etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tilaajien tiedot kerätään spek.fi-sivuston yhteydessä kaavakkeella. Kaavakkeen tiedot päivitetään uutiskirjesovellukseen. Rekisteröinti perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asialliseen yhteyteen
(HetiL 8 § 5 kohta).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja annetaan vain tilaajan suostumuksella. Tilaaja voi pyytää koska vain tietojensa poistamisen uutiskirjetilaajista. Rekisterinpitäjä luovuttaa tilaajien tietoja Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietokanta on uutiskirjesovelluksen tietokannassa ja sen käyttöoikeus on rajattu.

Rekisteröidyn informointi
Uutiskirjeen tilaaja syöttää tietonsa spek.fi-sivuilla olevaan kaavakkeeseen, tiedot siirretään uutiskirjeen
tilaajarekisteriin ja niitä käytetään SPEKin toiminnasta ja koulutuksesta tiedottamiseen. Jokaisessa uutiskirjeessä vastaanottajalla itsellään on mahdollisuus peruuttaa tilaus.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Rekisteröity voi tehdä tarkastuspyynnön sähköpostilla osoitteeseen spekinfo@spek.fi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tiedon korjaamispyynnön
voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen tiedotus@spek.fi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen sekä oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyt edellytykset täyttyvät.

Päivitetty 4.7.2024

NouHätä!-kouluyhteyshenkilörekisteri

Rekisteriä koskevat kysymykset ja palaute nouhata@spek.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterillä ylläpidetään tietoa NouHätä!-kampanjaan liittyvistä kouluista ja kampanjaan ilmoittautuneiden koulujen yhteyshenkilöistä. Näitä tietoja käytetään:
– Ajankohtaiseen viestintään SPEKistä ja pelastuslaitosten yhteyshenkilöiltä.
– Kampanjan ja koulujen välisen yhteistyön hoitoon, seurantaan, analysointiin, tilastointiin ja kehittämiseen.
– Kampanjan markkinoinnin kohdentamiseen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja IP-osoite, josta ilmoittautuminen on tehty. Lisäksi rekisteriin kerätään kampanjaan osallistuneen koulun nimi, sijaintikunta ja koulua palveleva pelastuslaitos, kampanjaan osallistuvien kahdeksasluokkalaisten lukumäärä ja ilmoittautumisaika (päivämäärä ja kellonaika).

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään suoraan yhteyshenkilöiltä itseltään. Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tässä rekisterissä. Henkilöillä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa ottamalla yhteyttä nouhata@spek.fi.

Rekisteröidyn informointi ja säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteröityjen henkilöiden tietoja käytetään kohdassa 4 mainittuihin tarkoituksiin. Henkilötietoja luovutetaan koulun alueella toimivalle pelastuslaitokselle kampanjan toteuttamiseksi. Tietoja ei luovuteta kampanjan ulkopuolisille toimijoille.

Tietojen oikaiseminen tai poistaminen
Rekisteriin ilmoittautuneella henkilöllä on milloin tahansa oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista tai pyytää henkilö- ja yhteystietojen poistamista rekisteristä. Näihin liittyvät vaatimukset voi tehdä sähköpostitse, jolloin ne ohjautuvat rekisterinpitäjälle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. SPEKin tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuureilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Päivitetty 4.7.2024