Nyheter

På stugan är hjälpen långt borta och det tar tid innan den anländer. Därför ska den som åker ut till stugan ha med sig batterier för brandvarnare, tålamod för en långsam uppvärmning av eldstäderna, samt tillräcklig utrustning och kunskap för förstahandssläckning. En expert från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ger säkerhetstips inför stugsäsongen.

Mökkisaunan veranta, jossa polttopuita korissa.

En säker stugsäsong börjar med att granska brandvarnarna på stugan. Efter en kall och fuktig vinter kan batteriet eller hela brandvarnaren ha slutat fungera.

– Brandvarnare som är många år gamla ska definitivt bytas ut. Åldern påverkar brandvarnarens känslighet och kan göra den långsammare, säger Lauri Lehto, säkerhetsexpert vid SPEK.

– Om stugan har en öppen spis eller gasapparater vore det bra att utöver brandvarnaren skaffa en kolmonoxidvarnare, tipsar Lehto.

För snabb uppvärmning kan orsaka sprickor i skorstenen

Eldstäder som inte har använts på en tid kräver försiktighet. När de tas i användning efter vintern ska de värmas upp varsamt de första gångerna. En för snabb uppvärmning kan orsaka sprickor i skorstenen, vilket är en risk för brandsäkerheten.

– Uppvärmningen ska ske långsamt och till en början med en liten mängd brinnande papper. På så sätt märker man om det är drag i skorstenen. Därefter värms eldstaden upp med små vedklabbar, några i taget, instruerar Lehto.

Stugans skorstenar ska sotas minst en gång vart tredje år. Om man ofta vistas på stugan, t.ex. under halva året, bör skorstenen sotas oftare.

– Numera måste man själv beställa en sotare, påminner Lehto. 

Bastun, som vi finländare älskar, är inte säker om bastuugnen är i dåligt skick. Utöver sotningen bör man hålla koll på bastuugnens skick och byta ut den vid behov. En bastuugn som är i dåligt skick är en brandsäkerhetsrisk. Om bastun fungerat som förråd under vintern ska alla överflödiga föremål tas ut innan den värms upp.

Satsa på utrustning för förstahandssläckning

På många fritidsorter är avstånden långa och det kan ta tid innan hjälpen anländer. Därför är det viktigt att förbereda sig för risksituationer och att satsa på utrustning för förstahandssläckning. En brandfilt, handbrandsläckare och en traditionell, färdigt fylld hinkspruta är effektiva släckningsredskap. Det är också bra att försäkra sig om att alla vet hur de ska användas. 

Även elapparaternas skick bör kontrolleras efter vintern. Fukt och kyla kan ha orsakat skador, och möss kan ha gnagt på ledningarna.

– De grundläggande reglerna för säker användning av elapparater gäller också på stugan. Elapparater ska inte användas utan uppsikt och trasiga apparater ska inte användas alls, påminner Lehto.

Många stugor har numera solelsystem. I Finland är dessa utsatta för utmanande förhållanden under vintern. För att minska brandrisken bör man granska och underhålla solelsystemet, liksom även andra elektriska installationer på stugan.

Brandsäkerheten på stugan kan enkelt säkerställas genom följande åtgärder:

  • Granska brandvarnarnas funktion med testknappen och byt ut batterierna.
  • Byt ut brandvarnaren regelbundet, minst vart 5–7:e år.
  • Värm upp eldstäderna försiktigt de första gångerna.
  • Beställ sotning minst vart tredje år.
  • Se till att det finns utrustning för förstahandssläckning.
  • Se till att alla behärskar förstahandssläckning.
  • Kontrollera att det finns lämplig utrustning för första hjälpen.
  • Ladda ner 112 Suomi-appen på din telefon.
  • Kontrollera att appen visar stugans positionsuppgifter.
  • Bered dig också på strömavbrott.