Nyheter

Brandvarnardagen äger rum idag. Brandsäkerhetsveckan når sin höjdpunkt klockan 18 i kväll, då förhoppningsvis så många hem som möjligt testar sina brandvarnare. Testningen behövs, eftersom studier och räddningsväsendets erfarenheter från fältet visar att alltför många hem saknar fungerande brandvarnare. En gatugallup som gjordes av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland stärker uppfattningen om att brandvarnarna inte är i bästa skick i hemmen.

Sari Aalto.

– Även om över 90 procent av respondenterna i de senaste årens enkäter har svarat att det finns tillräckligt många fungerande brandvarnare hemma, visar SPEK:s forskning och fältobservationer på något helt annat, säger Juha Hassila, expert inom säkerhetskommunikation.

I över hälften av de bostäder som brunnit har det inte funnits någon brandvarnare alls eller så har den inte fungerat. Omkring 70 procent av hyresbostäderna saknade brandvarnare eller så fungerade de inte.

Många av gallupens respondenter testar sina brandvarnare väldigt sällan

SPEK gjorde en gatugallup i Böle inför Brandskyddsveckan där man frågade om testningen och antalet brandvarnare i hemmet. 40 personer svarade på gallupen. Eftersom samplet är litet är resultaten bara tankeväckande och kan inte generaliseras. Gallupen bekräftade dock data från SPEK:s forskning och fältobservationer.

Många av gallupens respondenter testar sina brandvarnare väldigt sällan eller inte alls. Ungefär en fjärdedel uppgav att de testar hemmets brandvarnare en gång om året. Lika många testade enheterna antingen mer sällan eller inte alls.

– Endast kring en tiondel av respondenternas uppgav att de testar sina brandvarnare oftare, det vill säga en gång i månaden eller några gånger per år, säger Hassila.

Även antalet brandvarnare i hemmet var lågt bland respondenterna. Drygt en tredjedel av hemmen hade endast en brandvarnare.

– Enligt bestämmelserna är det en tillräcklig mängd om bostaden inte är större än 60 kvadratmeter. SPEK rekommenderar dock att en brandvarnare installeras i varje sovrum och i tamburen, säger Hassila.

En fjärdedel av hemmen hade två brandvarnare. Lika många hade tre eller fyra varnare.

#palovaroitintanssi – ett fartfyllt och roligt sätt att testa brandvarnarna i hemmet

Testningen av brandvarnare har främjats under Brandsäkerhetsveckan med utmaningen #palovaroitintanssi på tv och sociala medier, där alla villiga kan delta med en brandvarnardans. Målet har varit att på ett muntert sätt sätta fart på en tråkig men viktig uppgift. Senast i dag kan alla utföra sin egen brandvarnardans – och naturligtvis utmana sina bekanta och grannar att delta.

– Man kan så klart testa brandvarnarna även utan dans, om det känns bättre så, säger Hassila med glimten i ögat.

– Den som vill dansa kan ladda upp sin video på till exempel Facebook, Instagram eller Tiktok. På Tiktok kan deltagaren också duellera med Brandsäkerhetsveckans influencers.