Nyheter

I slutet av januari får över två miljoner finländare tillgång till beredskapsrelaterad information via sina telefoner, när beredskapsanvisningarna publiceras i 112 Suomi-appen. Beredskapsanvisningarna och anvisningarna för störningssituationer rör bland annat reservförråd, elavbrott, störningar i vattendistributionen samt stormar eller översvämningar. Anvisningarna kan läsas i appen även när nätet ligger nere.

Nainen tutkii 112 Suomi -sovellusta puhelimella.

Beredskapen för olika störningssituationer är redan på väg att bli en slags medborgerlig färdighet som många behärskar enligt undersökningar. Men inte riktigt alla. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) publicerade en enkätundersökning i december i fjol som visade på informationsförmedlingens centrala roll i medborgarnas beredskap. Enligt undersökningen är de som redan fått beredskapsrelaterad information mer benägna att själva söka mer information och förstå vikten av reservförråd.

– Mobilappen ger över två miljoner finländare tillgång till beredskapsrelaterad information i kortfattad form. Hushållens beredskap är till stor hjälp för samhället och framför allt för var och en, konstaterar Essi Kulju, beredskapsexpert vid SPEK.

Genom att publicera anvisningar och tillförlitlig information i appen vill man också undvika att nödnumret belastas i onödan.

– Felaktiga nödmeddelanden är i regel sådana där medborgaren saknar kännedom om vem som kan hjälpa eller var man hittar anvisningar. Den avgiftsfria mobilappen 112 Suomi hjälper oss att tillhandahålla säkerhetsrelaterade tjänster och anvisningar på ett och samma ställe. Anvisningarna på 72timmar.fi är ett viktigt komplement till applikationen, eftersom beredskapen rör oss alla, säger Sami Suomalainen, applikationsexpert vid Nödcentralsverket.

Publiceringen av beredskapsrelaterad information i 112 Suomi-appen har finansierats av Försörjningsberedskapscentralen (HVK).

– Ur försörjningsberedskapens synvinkel är det viktigt att informationen om sjävberedskap når ut till allmänheten på ett ännu mer heltäckande och effektivt sätt än tidigare. I appen är det lätt att ta del av rekommendationerna. Samtidigt är det här ett ypperligt tillfälle att kontrollera att alla närstående laddat ner applikationen, säger Tanja Talvenheimo, beredskapsexpert vid HVK.

Anvisningarna även tillgängliga utan nätkontakt

Elavbrott och störningar i vattendistributionen är de vanligaste störningssituationerna som orsakas av till exempel stormar. Anvisningarna kan också läsas i appen när mobilnätet inte fungerar.

Under ett elavbrott slutar mobilnätet att fungera efter cirka 2–6 timmar, men informationen i 112 Suomi kan läsas offline så länge som telefonens batteri fungerar eller en reservströmkälla finns tillgänglig.

– Under en störning är det rätt meningslöst att söka information om beredskap, medan anvisningarna är till nytta även offline. Därför är det bäst att läsa beredskapsanvisningarna på förhand. Allt löper smidigare om det finns en ficklampa, batteriradio och vatten på flaska i hemmet, säger Essi Kulju.

Nödcentralsverkets mobilapp 112 Suomi har utvecklats i samarbete med olika säkerhetsaktörer. Applikationens beredskapsanvisningar finns under Instruktioner i menyn Tjänster. 112 Suomi är avgiftsfri och kan laddas ner till telefonen från en appbutik (App Gallery, Google Play, App Store).

Appens anvisningar för störningssituationer grundar sig på beredskapsrekommendationen 72 timmar, som utarbetats av Försörjningsberedskapscentralen tillsammans med andra myndigheter och organisationer, samt på SPEK:s och räddningsbranschens anvisningar vid stormar och översvämningar och på Översvämningscentralens expertis.

Närmare beredskapsanvisningar för medborgare finns på webbplatsen 72timmar.fi.