SPEKin hallituksen vuosikalenteri 2020

Hallitus 17.12.2019 § 84

25.2.
Hallituksen järjestäytyminen, työvaliokunnan valitseminen, järjestön nimen kirjoittaminen, toimikuntien palkkiot, hankintarajojen määrääminen,
tilinpäätös, vuosikertomusluonnos

16.3. 
Strategian toimeenpanoa koskeva seminaari

21.4. 
Valtuuston sääntömääräiset asiat mm. tilinpäätös, vuosikertomus, (tilinpäätös jätettävä rahoittajille 30.4.), ansiomerkit

11.5. 
Sääntöjen 10 § mukaiset asiat

2.6. 
Projektihakemukset 2020 (rahoittajille 31.5.)

22.9. 
TTS 2021, yleisavustusanomukset 2021 (rahoittajille 30.9.), myönnetyt projektiavustukset 2020

27.10. 
Valtuuston sääntömääräiset asiat mm. TTS2021, hallituksen jäsenet/varajäsenet, tilintarkastajat, jäsenmaksut, toimielinten palkkiot

23.11.
Sääntöjen 10 § mukaiset asiat

15.12. 
PSR yleisavustuksen 2021 korjausvaatimus, tarkistettu TTS2021 (rahoittajalle 31.12.), PSR-avustuksen jako liitoille