Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK)
Ratamestarinkatu 11, 00520 HELSINKI, puh. 09 476 112

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Leena Huhmarniemi,
Ratamestarinkatu 11, 00520 HELSINKI, puh. 040 774 2992

Rekisterin nimi

SPEK Uutiskirjeen tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterillä ylläpidetään tietoja uutiskirjeen tilaajista. Järjestelmään kerätään ne tiedot, joita SPEK tarvitsee uutiskirjeen lähettämistä varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään tilaajien etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilaajien tiedot kerätään spek.fi-sivuston yhteydessä kaavakkeella. Kaavakkeen tiedot päivitetään uutiskirjesovellukseen. Rekisteröinti perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asialliseen yhteyteen (HetiL 8 § 5 kohta).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja annetaan vain tilaajan suostumuksella. Tilaaja voi pyytää koska vain tietojensa poistamisen uutiskirjetilaajista. Rekisterinpitäjä luovuttaa tilaajien tietoja Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietokanta on uutiskirjesovelluksen tietokannassa ja sen käyttöoikeus on rajattu. Käyttöoikeudet määrittelee rekisteriasiasta vastaava henkilö.

Rekisteröidyn informointi

Uutiskirjeen tilaaja syöttää tietonsa spek.fi-sivuilla olevaan kaavakkeeseen, tiedot siirretään uutiskirjeen tilaajarekisteriin ja niitä käytetään SPEKin toiminnasta ja koulutuksesta tiedottamiseen. Jokaisessa uutiskirjeessä on mahdollisuus peruuttaa tilaus.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Rekisteröity voi tehdä tarkastuspyynnön sähköpostilla osoitteeseen spekinfo@spek.fi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tiedon korjaamispyynnön voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen spekinfo@spek.fi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen sekä oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyt edellytykset täyttyvät.