Uutiset

Hoivalaitoksissa, tuetun asumisen yksiköissä, sairaaloissa ja vankiloissa on erityinen velvoite huolehtia siitä, että asukkaat pääsevät poistumaan tiloista hätätilanteissa. Poistumisturvallisuusselvitys vaaditaan kaikilta asumisen toimintayksiköiltä, joissa asukkaiden rajoittunut toimintakyky tai tilojen lukitseminen vaikuttavat hätätilanteessa poistumiseen. Nyt tätä koskevat työkalut uudistuvat kymmenen vuoden jälkeen.

Iäkäs nainen poistuu avonaisesta ovesta rollaattorin kanssa.

Tänä vuonna uudistuvat poistumisturvallisuuden työkalut auttavat toteuttamaan korkealaatuista hoiva-asumisen toimintaa sekä turvaavat asukkaita ja henkilökuntaa hätätilanteessa.

Hoivalaitosten ja tuetun asumisen poistumisturvallisuutta valvotaan poistumisturvallisuusselvityksen avulla. Selvityksessä kuvataan rakennuksen tekninen paloturvallisuus, tulipalon havaitsemiseen liittyvät laitteet, alkusammutusvalmius, käyttäjien henkilömäärä ja asukkaiden toimintakyky sekä poistumisaikalaskelmat.

Uusi poistumisturvallisuusselvityslomake on jo käytössä

Poistumisturvallisuusselvitys tarkistetaan vähintään kolmen vuoden välein sekä toimintayksikön toiminnan tai asukkaiden muutostilanteissa. Uusi selvityslomake on jo käytössä. Lomakkeesta tehdään lisäksi sähköinen, suoraan pelastusviranomaiselle lähtevä versio.

Poistumisturvallisuusselvitykseen liittyvä uusi opas julkaistaan ensi syksynä. Se tukee sotealan toiminnanharjoittajia selvityksen laatimisessa sekä pelastusalaa valvonnan valtakunnallisessa yhdenmukaistamisessa.

– Kymmenen vuotta käytössä ollut poistumisturvallisuusselvityksen lomake on nyt uudistettu laajassa yhteistyössä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ja SPEKin yhteistyönä, kertoo poistumisturvallisuusselvityshankkeen työntekijä Suvi Fried.

Valtaosa palveluasumisyksiköistä on kehittänyt poistumisturvallisuutta

Muuttunut selvityslomake parantaa asukkaiden turvallisuutta ja ohjaa selkeämmin palveluntarjoajia varmistamaan paloturvallisuutta.

– Hyvä asia uudistuksessa on se, että nyt lomake opastaa vastaajaa entistä paremmin. Se auttaa saamaan kokonaiskäsityksen oman yksikön poistumisturvallisuudesta, Suvi Fried toteaa.

Palveluasumisyksiköissä elävillä ikääntyneillä ja muilla tukea tarvitsevilla on turvallisuus monia kotona asuvia paremmalla tasolla. Viimeiset palokuolemat tällaisessa yksikössä ovat tapahtuneet vuonna 2008. Hätätilanteita kuitenkin sattuu myös palveluasumisessa, ja silloin tärkeää on, että henkilökunta osaa toimia ja poistumismahdollisuus tiloista on varmistettu. Tällä hetkellä noin ¾ yksiköistä on hoitanut asian pelastuslain vaatimusten mukaisesti.

Ikääntyneet ja muut erityistä tukea tarvitsevat eivät pysty itsenäisesti pelastautumaan hätätilanteissa, jos liikkuminen on hidasta tai hankalaa. Lisäksi ovet saattavat olla lukossa esimerkiksi muistisairaiden uloslähtemisen takia. Nopea toiminta ja kaikilla työntekijöillä tiedossa olevat toimintatavat ovat siksi tarpeen.

Opas julkaistaan syksyllä sote-alan toimijoille

Uudistuvat turvallisuustyökalut palvelevat erityisesti sote-alan ammattilaisia, jotka työskentelevät esimerkiksi ikääntyneiden, vammaisten tai mielenterveys- ja päihdepotilaiden kanssa.

Poistumisturvallisuusselvityksen opas, joka tukee lomakkeen täyttämistä, julkaistaan syksyllä. Oppaan pohjalta on suunniteltu myös työpajamaisia koulutuksia.

Uudistettu poistumisturvallisuuslomake on jo julkaistu. Sote-alan ja pelastustoimen edustajat voivat antaa siitä palautetta vielä elokuussa. Lomake on saatavilla muun muassa pelastustoimi.fi-sivustolla.

Sähköinen lomake poistumisturvallisuudesta tulee pelastustoimi.fi-sivustolle syksyllä. Tulevaisuudessa selvityksen voi lähettää verkossa suoraan oman pelastuslaitoksen tarkistettavaksi. Jatkossa pelastuslaitosten kumppanuusverkosto hallinnoi lomaketta.

Lue myös