Uutiset

SPEK ottaa syksyllä 2022 käyttöön uudet materiaalit ja uuden tavan kouluttaa paloilmoitin- ja vesisammutuslaitteistojen käyttäjiä. Uusi koulutuskokonaisuus toteutetaan osittain verkossa ja osittain lähipäivänä. Lisäksi osallistuja tekee itsenäisiä tehtäviä kohteessa, jonka paloturvallisuudesta hän vastaa.

– Aiemmin koulutus koostui kahdesta luentopäivästä. Nyt osallistuja pystyy käymään sisällöt läpi tehokkaasti oman aikataulunsa sallimissa puitteissa. Uudessa toteutuksessa painotamme sitä, että osallistuja perehtyy erityisesti oman kohteensa palontorjuntatekniikkaan, sanoo turvallisuusasiantuntija Lauri Lehto Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Palontorjuntatekniikan ylläpidon koulutus sisältää mm. tietoa, mitä vastuita kiinteistön omistajalle ja laitteiston hoitajalle kuuluu. Lisäksi kurssilla käydään läpi, miten toimia palohälytystilanteessa, erheellisissä hälytyksissä sekä vika- ja huoltotilanteissa ja miten laitteistoja ylläpidetään kunnossapito-ohjelman ja pelastussuunnitelman mukaisesti.

– Laitteistot on pidettävä kunnossa, jotta ne toimivat tositilanteessa ihmisten ja omaisuuden turvana. Teorian, käytännön ja kurssilla tehtävien harjoitusten kautta kurssin osallistuja oppii palontorjuntatekniikan merkityksen.

– Kursseilla käydään läpi laajasti erilaisia kunnossapitoon liittyvä asioita. Kurssi ei korvaa laitteisto- ja kohdekohtaisesti annettua perehdytystä. Osatakseen toimia tehtävässään laitteiston hoitajan on saatava kattava opastus myös omalla vastuullaan olevan laitteiston käyttöön, Lehto jatkaa.

Yhdellä kurssilla oppii sekä paloilmoittimet että vesisammutuslaitteistot

Palontorjuntatekniikan laitteistojen tarkastuksissa on havaittu, että monessa rakennuksessa on osattu pitää huolta vain paloilmoittimista tai vesisammutuslaitteista. Laitteistoista vastaavan henkilön olisi tärkeää tuntea molempien laitteistojen toimintaa.

Lisäksi molemmat laitteistot perustuvat samoihin säädösvaatimuksiin. Näistä syistä koulutuksessa on yhdistetty nämä kaksi kokonaisuutta.

Uudistettu koulutuspaketti tarjoaa entistä enemmän kullekin kurssilaiselle räätälöityä tukea palontorjuntatekniikan laitteistojen parissa toimimiseen.

Kurssin jälkeen osallistuja saa käyttöönsä laajan materiaalipaketin, jota hän voi hyödyntää jatkossa.

Kurssi toteutetaan CFPA-E:n koulutusohjelman mukaisesti (Fire Detection and Alarm Systems Operator sekä Sprinkler Operator).

Lue myös