Uutiset

Paloturvallisuuden kannalta olennaisia laitteistoja ja niiden osia on tällä hetkellä vaikea saada. Koronapandemia on aiheuttanut pulaa esimerkiksi palopainikkeista, hälyttimistä ja asennusventtiileistä. Olemassa olevista laitteista kannattaa pitää hyvää huolta ja siten minimoida niihin tulevia häiriöitä ja vikatilanteita.

Palontorjuntatekniikan laitteistoja tarkastamassa.

Palontorjuntatekniikan laitteistoihin voi tulla vikoja, joita ei tällä hetkellä saada heti korjattua, sillä varastoista ei välttämättä löydy tarvittavia osia. Edessä voi pahimmillaan olla tilanne, jossa tuotteita ei saada ollenkaan tai niiden odotusaika voi olla pitkä. Tämä vaikuttaa sekä palontorjuntalaitteiston kuntoon että kiinteistön turvallisuuteen.

– Nyt olisi erityisen tärkeää suunnitella huoltoa pitkällä aikavälillä ja pitää olemassa olevat paloilmoittimet ja sammutuslaitteistot hyvässä kunnossa, sillä uusien laitteistojen saaminen tai edes uusien osien löytäminen vanhojen laitteiden korjaamiseksi voi olla hankalaa, kertoo palontorjuntatekniikan asiantuntija Lauri Lehto Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää huoltoa ja päivitystyötä vaativiin vanhentuviin laitteistoihin, joiden päivittämistä ja korjaustöitä on mahdollisesti pitkitetty. Paloilmoittimien tai sammutuslaitteistojen korjaamattomat puutteet tai huoltamattomuus saattavat tehdä laitteistoista pian osittain tai kokonaan käyttökelvottomia.

– Suosittelemme, että kiinteistöjen omistajat tekevät paloilmoitin- tai sammutuslaitteistojen huoltoliikkeiden kanssa suunnitelmat tulevista huoltotoimenpiteistä. Säännöllisellä ja hyvin tehdyllä huollolla voidaan minimoida laitteiston häiriötoimintaa ja vikatilanteiden esiintymistä, Lehto jatkaa.

Vain joka viides palontorjuntalaitteisto läpäisi tarkastuksen puhtain paperein

Viime vuonna uusien palontorjuntalaitteistojen käyttöönottotarkastuksissa osoittautui, että vain 20 prosenttia laitteistoista selvisi tarkastuksista ilman merkintöjä puutteista. Toistuva puute oli keskeneräisyys eli laitteistoja ei ollut saatu valmiiksi ennakoidussa aikataulussa. Muita tyypillisiä puutteita olivat mm. maalaustöiden jäljiltä sprinklereiden tai ilmaisimien päälle unohtuneet suojateippaukset tai remonttien yhteydessä tekemättä jääneet palontorjuntatekniikan asennukset.

– Puutteita oli myös asennustöiden ja huoltojen dokumentoinnissa. Esimerkiksi ensimmäisillä määräaikaistarkastuksilla nähtiin, että huollot ovat liian usein kokonaan tekemättä, sanoo tarkastaja Petri Puttonen Alarm Controlilta.

Vuonna 2021 tarkastuslaitokset tarkastivat yhteensä 8200 paloilmoitinta ja 4880 sammutuslaitteistoa erilaisissa julkisissa kiinteistöissä eri puolilla Suomea. Tarkastuksia tehdään vuosittain ja niiden määrät ovat pysyneet viime vuosina samalla tasolla.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen tarkastukset​
Tarkastuksia yhteensä 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 ​ 11 684 11 811 12 000 12 450 13 070 13080
Paloilmoittimet  ​  ​  ​  ​  ​  ​
Varmennustarkastus​ 2 091​ 2 110​ 2 100​ 2 130​ 2 010​ 1940​
Määräaikaistarkastus​ 5 616​ 5 500​ 5 400​ 5 820​ 6 340​ 6260​
Yhteensä 7 707 7 610 7 500 7 950 8 350 8200
Sammutuslaitteistot  ​  ​  ​  ​  ​  ​
Varmennustarkastus​ 883​ 947​ 900​ 880​ 950​ 890​
Määräaikaistarkastus​ 3 094​ 3 254​ 3 600​ 3 620​ 3 770​ 3990​
Yhteensä 3 977 4 201 4 500 4 500 4 720 4880

– Kiinteistön turvallisuudesta vastaavien tulisi ymmärtää, että kyse on kiinteistön jokapäiväisen turvallisuuden ja toiminnan jatkuvuuden varmistamisesta ja heillä tulisi olla varmuus laitteistojen asianmukaisesta toimintakunnosta ja riittävästä osaamisesta, sanoo tarkastaja Pekka Nissinen Kiwa Inspectasta.

Laitteistojen yhteistoiminnasta löytyi haasteita

Määräaikaistarkastuksissa nousi esille, että palontorjuntatekniikan toimintaa ei ole aina osattu varmistaa muun talotekniikan kanssa. Laitteistonhoitajan tulisi huolehtia, että hälytystilanteessa mm. ilmastointi, ovet ja hissit toimivat.

Suunnitelmista tulee löytyä kuvaus laitteistojen välisistä ohjaus- ja valvontatiedoista sekä tiedot tarvittavista testeistä, joilla varmistetaan, että laitteistot toimivat.

Lisäksi tarkastuslaitokset toivovat pelastusviranomaisilta aktiivisempaa tarttumista havaittuihin puutteisiin. Pelastustoimen laitteita koskevaa lakia päivitetään parhaillaan. Lain toivotaan tarjoavan keinoja, joilla tarkastuslaitokset ja pelastusviranomaiset saisivat velvoitettua kiinteistöjen omistajat korjaamaan havaitut puutteet.

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä kokoaa vuosittain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tilastot ja tarkastuslaitosten havainnot laitteistojen määräaikais- ja käyttöönottotarkastuksista.

Lue myös