Uutiset

NouHätä! on jälleen käynnissä. Kampanjalla on tuettu jo yli neljännesvuosisadan ajan kouluja pelastustaitojen opetuksessa. Noin 850 000 perusopetuksen kahdeksasluokkalaista on tänä aikana saanut kampanjaan liittyvää turvallisuusopetusta. Ilmoittautuminen lukuvuoden 2022–2023 NouHätä!-kampanjaan on avautunut ja jatkuu 3.2.2023 asti. Kampanjaan liittyy myös turvallisuustaitokilpailu.

NouHätä! on yläluokkien valtakunnallinen pelastustaitokampanja, jossa opetetaan nuoria ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Samalla vaikutetaan nuorten turvallisuusasenteisiin positiivisesti.

– NouHätää voisi pitää pikemmin opetusohjelmana. Toteutetaanhan sitä valtakunnallisesti ja ympärivuotisesti. Opetusmateriaalit ovat kampanjan nettisivuilla vapaasti kaikkien koulujen käytössä, kertoo kampanjalähettiläs Risto Vesalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Varautuminen häiriötilanteisiin näkyy opetusmateriaaleissa entistä vahvemmin

Alkaneena lukuvuonna kampanjassa tuodaan esille aiempaa enemmän varautumista häiriötilanteisiin, kuten pitkiin veden ja sähkön jakeluhäiriöihin. Kampanjaan sisältyy monipuolisia opetusmateriaaleja, ja syksyn mittaan sivustolle päivitetään uudistettuja oppitunteja, joissa varautumisasiaa on mukana laajemmin.

NouHätä! huipentuu jälleen kevätlukukaudella valtakunnallisiin pelastustaitokilpailuihin. Tänä lukuvuonna alkukarsinnat suoritetaan verkossa. Aluekilpailut mitellään hyvinvointialueittain perinteisinä kilpailuina teoriaosuuksineen ja rastitehtävineen. Jokaisen alueen paras joukkue pääsee loppukilpailuun Kuopioon.

NouHätä!-kampanjan toteuttaminen on pelastustoimen ja koulujen yhteistyötä. Kampanjamateriaalien pohjalta niin opettajat kuin pelastuslaitosten turvallisuuskouluttajatkin voivat opettaa turvallisuustaitoja kahdeksasluokkalaisille. Kisaosuuden järjestelyissä ovat mukana myös pelastusliitot ja Pelastusopisto. NouHätää koordinoi SPEK ja rahoittaa Palosuojelurahasto.

Lue myös