Turvallisuuspäällikkö

Turvallisuuspäällikkökurssi

Tulevat koulutukset

Järjestämme Turvallisuuspäällikön kursseja etäopetuksena verkossa sekä turvallisuustilanteen mukaan syksyllä mahdollisesti myös lähikoulutuksina.

Turvallisuuspäällikön peruskurssi verkossa neljänä aamupäivänä klo 9-12. Verkkokurssin hinta on 660 € + alv 24 %.

Lisäksi pyrimme järjestämään Turvallisuuspäällikön peruskursseja lähikursseina eri paikkakunnilla turvallisuustilanteen mukaan. Lähikurssi on kaksipäiväinen ja sen hinta on 790 € + alv. 24 %, sis. ohjelman mukaisen tarjoilun. Seuraa avoimia kursseja koulutuskalenterista.


Turvallisuuspäällikön jatkokurssi

Jatkokursseja järjestämme ainoastaan lähikursseina Vantaalla. Lähikurssin hinta on 790 € + alv 24 %. Hinta sisältää ohjelman mukaisen tarjoilun molempina päivinä.

Seuraa avoimia kursseja koulutuskalenterista.

Turvallisuuspäällikön peruskurssi työpaikan turvallisuudesta ja varautumisesta

Turvallisuuspäällikön peruskurssi on työpaikan turvallisuudesta ja varautumisesta vastaavien ja työpaikan turvallisuusasioita suunnittelevien tai toteuttavien henkilöiden koulutus.

Koulutukseen voivat osallistua esimerkiksi turvallisuus- ja työsuojelupäälliköt ja suojelupäälliköt. Kurssi sopii myös laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioista vastaaville sekä turvallisuustehtävistä kiinnostuneille henkilöille.

Kurssin sisältö:

 • jatkuvuuden hallinta
 • turvallisuusjohtaminen: vastuut ja velvollisuudet eri tehtävissä
 • työpaikan lakisääteiset velvoitteet ja muut toimintaa ohjaavat järjestelmät
 • työpaikan turvallisuusdokumentit
 • koulutus ja perehdyttäminen, harjoittelu
 • kemikaalien varastointi, kuljetukset ja käyttö sekä viranomaisilmoitukset
 • häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen
 • omavalvonta
 • rakenteellinen paloturvallisuus ja rakennuksen tekniset turvajärjestelyt
 • palontorjuntatekniikan laitteiden ja sähköturvallisuuden perusteet
 • palon kehittyminen ja toiminta tulipalotilanteissa
 • poistumisturvallisuus ja sisälle suojautuminen
 • toiminta häiriötilanteissa

Kurssi on kahden työpäivän mittainen. Kurssimaksu on 790 € + alv 24 %.

Mitä hyödyt kurssista?

Osaat suunnitella ja toteuttaa työpaikan turvallisuustehtäviä.

Ymmärrät työpaikan toimintaan vaikuttavat lakisääteiset velvoitteet.

Osaat soveltaa erilaisia työkaluja turvallisuuden kehittämiseksi.

Tunnistat nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutoksia.

Turvallisuuspäällikön jatkokurssi syventää osaamista

Tässä koulutuksessa syvennetään turvallisuuspäällikön peruskurssin tietoja ja taitoja, ja kurssille osallistuminen edellyttää peruskurssin käymistä.

Turvallisuuspäällikön jatkokurssi on samoin kuin peruskurssikin työpaikan turvallisuudesta ja varautumisesta vastaavien ja työpaikan turvallisuusasioita suunnittelevien tai toteuttavien henkilöiden koulutus.

Koulutukseen voivat osallistua esimerkiksi turvallisuus- ja työsuojelupäälliköt ja suojelupäälliköt. Kurssi sopii myös laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioista vastaaville sekä turvallisuustehtävistä kiinnostuneille henkilöille.

Kurssin sisältö:

 • riskien arviointi
 • tapahtuneista onnettomuuksista oppiminen
 • omavalvonta, turvallisuuskävelyharjoitus
 • henkilöturvallisuus
 • palontorjuntatekniikka
 • paloilmoittimet ja vesisammutuslaitteistot – Elinkaaren hallinta sekä ylläpidon suunnittelu
 • ennakoiva palontorjunta ja ympäristön haasteet
 • oman työpaikan koulutussuunnitelman kehittäminen
 • häiriötilanteista poikkeusoloihin
 • kriisien johtaminen
 • viestintä ja kriisiviestintä: sisäinen ja ulkoinen, mukaan lukien sosiaalinen media

Kurssi on kahden työpäivän mittainen. Kurssimaksu on 790 € + alv 24 %.

Mitä hyödyt kurssista?

Osaat soveltaa käytännössä erilaisia turvallisuusvaatimuksia.

Osaat kehittää oman työpaikan turvallisuutta.

Tunnistat nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutokset.