Uutiset

SPEK järjesti kyläturvallisuustyöpajatyöskentelyä Valtakunnallisten kotiseutupäivien yhteydessä 8.-10.8.2019 Tuusulassa. Työpajaosallistujat pääsivät oppimaan kylien turvallisuussuunnitelmien laatimista ja keskustelemaan oman alueensa turvallisuushaasteista. Kotiseutupäivien osallistujat ja muut tapahtumassa vierailleet pitivät työpajan tarjoamaa tietoa ja saamansa materiaalia erittäin hyödyllisinä, eritoten jos asuivat harvaan asutulla alueella, jossa lähin viranomainen voi olla aika matkan päässä.

Myös Kotiseutuliitto oli havainnut jäsenistönsä ja aktiivitoimijoiden keskuudessa tarpeita yhteisöjen turvallisuutta edistävälle yhteistyölle ja yksilöiden osaamista vahvistavan turvallisuuskoulutuksen lisäämiselle. Yhteistyöllä saamme rakennettua turvallisempaa arkea kaikille suomalaisille.

Paloturvallisuus puurakentamisessa – paneelikeskustelu

Trähus-karnevaaleilla 11.8.2019 Trähusin toimitusjohtaja Thomas Noreilan haastateltavana olivat SPEKin vanhempi asiantuntija Ilpo Leino ja kansanedustaja Anders Adlercreutz. Kolmikko keskusteli puurakentamisen paloturvallisuudesta ja tulevaisuuden haasteista.

Leino totesi, että rakentamisen tekniikat ovat hyvin yhteneväiset Pohjoismaissa ja Euroopassakin, joten saamme oppia ja hyviä käytänteitä muualta Euroopasta.

Leino korosti, että haasteena rakentamisessa on tehdä turvallisuudesta ihmislähtöistä, ei laitelähtöistä, kuten nykyisin useimmiten on.

Adlercreutz korosti, että vuoteen 2025 mennessä rakentamisen hiilijalanjälki on mitattava. Mittaus tulisi olla ilmastolähtöistä, eikä nykytapaan U-arvoperusteista.

Noreila totesi, että raha ohjaa rakentamista ja julkisten rakennusten sisustusmateriaalit uusitaan tosiasiassa jonkun vuoden välein. Hän peräänkuuluttikin materiaalivalinnoissa kierrätettävää puuta, eikä kertakäyttöistä ”kaatopaikkatavaraa”, kuten halvimman mukaan mentäessä on.

Leino nosti esille tulevaisuuden haasteista olennaisena julkisten rakennusten käyttötarkoituksen vaihtumisen jo yhden päivän aikana, jolloin rakennuksen käyttö ja käyttäjät päiväsaikaan voivat olla erilaisia kuin illalla. Ratkaistavaksi jää siis, miten rakennusmääräyksiin määritetään se, että turvallisuustaso säilytetään käyttöajankohdasta riippumatta.

Lue myös