Uutiset

Palokuntien nuorisotoiminta on saanut avukseen Kipinä-työkalun, jolla osaston toimintaa voidaan kehittää tavoitteellisesti pitkällä aikajänteellä. Työkalu sisältää 28 erilaista arvioitavaa kohdetta sekä Kipinä-barometrin, joka antaa kokonaiskuvan ja kehityskohteet. Kipinä-työkalu kannustaa, haastaa, ohjaa ja tukee nuorisotyön kehittämistä.

Kipinä-työkalulla arvioidaan nuorisotyöhön liittyviä aihealueita hyvin kattavasti. Kohteita ovat mm. nuorten vaikutusmahdollisuudet palokunnan toimintaan, laki nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, palokuntanuorten varusteet, nuoriso-osaston hallinnollinen asema palokunnassa ja nuoriso-osaston johdon osaaminen.

Askel kerrallaan kehityskohteet kuntoon

Koska arvioitavia alueita on paljon, voi myös kehityskohteita paljastua useita. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse eikä kannata laittaa kuntoon kerralla. Askel kerrallaan ja sopiviin kehityskohteisiin panostaen syntyy mielekkäästi hyvää tulosta.

Kipinä-työkalulla arvioidaan toimintaa, ei ihmisiä. Siksi luottamuksen ja arvostuksen ilmapiiri on tärkeä.

Kipinä-työkalua voidaan käyttää arviointiin monipuolisesti. Nuoriso-osaston johtaja voi tehdä arvioinnin itsenäisesti tai arviointijoukkoa voidaan kasvattaa isoksikin ottamalla mukaan nuoret, heidän vanhempansa, palokunnan päällikkö ja hallinnon jäseniä. Työkalua voidaan käyttää myös osittain, ja valita siitä erityiset painopisteet, joihin keskitytään.

Valtakunnallinen nuorisotyötoimikunta suosittelee, että jokainen nuoriso-osasto pyrkisi KUNNOSSA-tasolle. Näin tavoitellaan valtakunnallisesti kaikkialla yhtä laadukasta nuorisotyötä.

Kipinä auttaa tulosten dokumentoinnissa

Työkalun avulla voidaan arvioida toimintaa, dokumentoida tulokset ja laatia niiden pohjalta kehittämissuunnitelma. Palokunta voi hyödyntää tuloksia toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisessa tai vaikkapa toimintakertomuksen tekemisessä.

Lue myös