Uutiset

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön teettämän kyselytutkimuksen mukaan 41 prosenttia alle 25-vuotiaista huomasi Paloturvallisuusviikko-kampanjan marras-joulukuun vaihteessa. Joka viides nuori aikuinen kertoi tehneensä kodissaan jonkin turvallisuutta edistävän teon. Kampanjan teemana oli ensimmäiseen omaan kotiinsa muuttaneiden nuorten paloturvallisuus.

Paloturvallisuusviikon mediakampanja näkyi sosiaalisessa mediassa ja televisiossa, ja heidän tavoittamisessaan somenäkyvyys oli ratkaisevaa. Kampanja tavoitti 41 prosenttia nuorista. Erittäin onnistuneena vaikuttavuustuloksena voidaan pitää sitä, että kampanjan nähneistä 18–25-vuotiaista 52 prosenttia teki kodissaan jonkin paloturvallisuutta edistävän teon.

Yleisimpiä nuorten aikuisten tekemiä turvallisuustekoja olivat palovaroittimien toiminnan tarkastaminen, paristojen vaihto tai useamman palovaroittimen ostaminen, alkusammutusvälineiden tarkastaminen ja kodin paloturvallisuuden tarkastaminen.

– Tämä on hieno tulos, joka kertoo, että Paloturvallisuusviikon vaikuttavuutta voi pitää erittäin hyvänä. Mutta kaikkein tärkeintä tietenkin on, että nuorten kotien turvallisuus on lisääntynyt, sanoo turvallisuusviestinnän asiantuntija Juha Hassila Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Kyselytutkimuksesta kävi myös ilmi, että koulut ovat olleet tärkeä paloturvallisuuden tiedonsaantikanava nuorille. Niin koulujen oma opetus kuin palokunnan vierailut ovat jääneet mieleen turvallisuusosaamista parantavina kokemuksina. Enemmistö alle 25-vuotiaista muisti myös SPEKin koordinoiman kahdeksasluokkalaisten NouHätä!-kampanjan.

Paloturvallisuusviikon näkyvyys oli viime vuonna hyvä myös koko väestöä ajatellen. Paloturvallisuusviikon havaitsi 45 prosenttia. Kaikista kyselyyn vastanneista paloturvallisuutta kotonaan paransi 23 prosenttia. Tämä luku oli vastaavalla tasolla kuin edellisenäkin vuonna. Kyselytutkimuksen teki Aula Research.

Päivä Paloasemalla -tapahtuma sai perheet keskustelemaan paloturvallisuudesta

Päivä Paloasemalla -tapahtuma käynnisti Paloturvallisuusviikon lauantaina 25.11.2023. Tapahtuma järjestettiin kaikkiaan 376 asemalla, ja niissä vieraili noin 110 000 kävijää.
Sekä tapahtumanjärjestäjät että yleisö olivat tyytyväisiä tapahtumiin. Tapahtumalla oli myös selvästi vaikutusta ihmisten turvallisuusajatteluun. Kävijöistä noin kaksi kolmannesta totesi, että tapahtumassa saatu tieto vaikutti heidän turvallisuuskäyttäytymiseensä sekä kodin paloturvallisuuteen.

Yleisön kommenteissa eniten nousivat esille, että varsinkin alkusammutuskalustoon oli tutustuttu ja sammutustaitoja treenattu.

– Palautteessa näkyi, että Päivä Paloasemalla kävijöistä yli kaksi kolmasosaa kertoi tarkistaneensa palovaroittimet ja että tapahtuma innosti perheitä keskustelemaan ja käymään läpi paloturvallisuutta vielä kotonakin, SPEKin kampanjakoordinaattori Kiira Koskinen sanoo.

– Tapahtumat siis paransivat sekä paloturvallisuusosaamista että varusteita kodeissa. Tapahtumalla oli vaikutusta myös kodin ulkopuolella. Eräs vastaaja kertoi tarkistaneensa mummulassa palovaroittimen kunnon, Koskinen kertoo.

Paloturvallisuusviikkoa koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Yhteistyössä ovat mukana Pelastuslaitokset, Pelastusliitot, sisäministeriö, EHYT ry, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, Finanssiala, Kirkkohallituksen Diakonia ja yhteiskunta, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Omakotiliitto, Suomen Palopäällystöliitto, Nuohousalan Keskusliitto sekä Vanhustyön keskusliitto. Paloturvallisuusviikon rahoittaa Palosuojelurahasto. Paloturvallisuusviikon ensimmäiseen omaan kotiinsa muuttaneiden nuorten paloturvallisuus -teema jatkuu myös vuoden 2024 kampanjassa marras-joulukuun vaihteessa.

Lue myös