Uutiset

Pelastusalan vapaaehtoistoiminnasta kootaan tilannekuva, joka koskee kymmentä Itämeren alueen maata. Tutkimushankkeen tavoitteena on edistää yhteiskunnan toimintaa ja kansainvälistä yhteistyötä erilaisissa luonnon ja ihmisten aiheuttamissa onnettomuuksissa ja parantaa niihin varautumista. Hankkeen päätoteuttaja on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.

Meren rantaa.

Itämeren alueen maiden pelastusalan ja väestönsuojelun vapaaehtoistoiminnasta ei ole tähän mennessä koottu laajaa yleiskuvaa. Tähän tarpeeseen vastataan Pelastusalan vapaaehtoistoiminta Itämeren alueella -hankkeessa, jossa kootaan tilannekuva Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Viron, Latvian, Liettuan, Saksan, Puolan ja Venäjän pelastusalan vapaaehtoistoiminnasta. Tilannekuvan pohjalta laaditaan suositukset vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi alueella.

Onnettomuudet eivät tunne valtioiden rajoja

– Pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun liittyvän kansainvälisen yhteistyön edistäminen on tärkeää, sillä erilaiset ihmisen ja luonnon aiheuttamat onnettomuudet eivät tunne valtioiden rajoja ja vaativat näin ollen maiden välistä yhteistyötä ja varautumiseen liittyvää yhteistä suunnittelua, sanoo kansainvälisen toiminnan erityisasiantuntija Taina Hanhikoski SPEKistä.

– Kansainvälisessä yhteistyössä, esimerkiksi maiden yhteisten tavoitteiden ja tehtävien määrittelyssä on vielä paljon tehtävää, ja myös kansalaisjärjestöjen ja vapaaehtoisten osaamisen hyödyntämisessä on kehitettävää, SPEKin tutkija Kaisa Eskelinen toteaa.

– Lisäksi aiempi tutkimus osoittaa, että pelastusalan vapaaehtoisia motivoivat kansainväliset tehtävät ja yhteistyö, sanoo Eskelinen

Vapaaehtoisten motivaatiota pitävät yllä etenkin mielekkäät osallistumismahdollisuudet viranomaistyöhön ja kokemus omasta hyödyllisyydestä. Kansainvälisen yhteistyön osallistumisen mahdollisuuksia kehittämällä voidaan siis nostaa vapaaehtoisten motivaatiota.

Vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyön piirteitä ja sujuvuutta kartoitetaan kyselyllä

Pelastusalan vapaaehtoistoiminta Itämeren alueella -hankkeessa selvitetään paitsi vapaaehtoisten osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön myös kunkin maan osalta sitä, miten vapaaehtoiset kiinnittyvät pelastustoimen ja väestönsuojelun järjestelmiin. Aihetta lähestytään myös kyselyllä, jonka tärkeimpänä kohderyhmänä ovat paikallisviranomaiset ja vapaaehtoistoimijat.

Kyselyssä kartoitetaan vapaaehtoisten ja viranomaisten kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön esiintyvyyttä ja osa-alueita, sopimuksellisuuden yleisyyttä, yhteistyöilmapiiriä, vapaaehtoisille tarjottua koulutusta ja sen riittävyyttä sekä rekrytoinnin sujuvuutta.

– Kyselyssä käsitellään myös vapaaehtoistoiminnan rahoitusta ja vakuuttamista sekä tiedustellaan, missä määrin viranomaiset ja vapaaehtoiset tekevät yhteistyötä järjestöihin kuulumattomien yksittäisten kansalaisten kanssa. Lisäksi kohderyhmälle tehdään haastatteluita syventävistä teemoista, tutkija Eskelinen sanoo.

Tutkimushankkeen tulokset julkaistaan alkuvuonna 2021

Tutkimushankkeen loppuseminaari järjestetään Helsingissä alkuvuodesta 2021, ja loppuraportti julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Lisäksi suositukset käännetään useille eri kielille.

Hankkeessa on SPEKin kanssa mukana Frederiksborg Brand Og Redning ja Danish Civil Protection League Tanskasta sekä Liepaja Municipal Police/ Union of the Baltic Cities (Safe Cities Commission) Latviasta. Hankkeen rahoittaa ulkoministeriö ja sitä ohjaa sisäministeriö.

Lue myös